jan 21 2016

Csed, Gyed, Gyed Extra legfontosabb változásai 2016

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai területén 2016-ban kisebb pontosítások, kiegészítések és módosítások jellemzik a jogszabályváltozásokat. A jelentősebb módosítások a „GYED extra” kibővítéséhez kapcsolódóan a gyermekvállaláskor járó biztosítási alapú gyermekgondozási díj (GYED) területén történtek, melyeket az alábbiakban foglaltunk össze. A GYED folyósítási idejét érintő módosítás 2015. december 31-ig az Ebtv. a szülést, illetve az ellátásra jogosultság megnyílását …

Olvass tovább

dec 30 2015

Minimálbér és garantált bérminimum – 2016.

A Kormány 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról A  Kormány  a  munka  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  153.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   1. §  A rendelet hatálya kiterjed minden …

Olvass tovább

dec 30 2015

Behajtási költségátalány

NAV tájékoztatás 2015.12.28.  A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi …

Olvass tovább

dec 18 2015

Partnernap 2015.12.18 (2016. évi változások – ügyfél tájékoztató)

Ügyfél tájékoztató 2015. december 18. (partnernap) A 2015. december 18.-i előadás kivonatos tartalma, PDF formátumban, a 2016. évi adóváltozásokról, ügyfeleink részére…..    

dec 17 2015

Jegyzett tőke, saját tőke 2016.

Minden évben kell figyelmet szentelni a társaságok töke helyzetére. Különösen fontos ez most miután a tavalyi évben hatályba lépett az új PTK, ami a jegyezett tőkét egy KFT esetében ismét 3 millió Ft-ban állapítja meg minimum. A jegyzett tőke és a Saját tőke azonban nem ugyan az, és a problémája sem feltétlen egyszerre jelentkezik, bár …

Olvass tovább

nov 05 2015

Fantázia név a nyugtán

Szabályok, miszerint minek kell az online nyugtán szerepelni. Inkább jelentsük, sem mint kerüljünk konfliktusba.  Egyre több ellenőrzés van a NAV részéről, ami alapján a nyugtaadási kötelezettség ellenőrzése  arra irányul, hogy a nyugta, ha van az üzletnek a működési engedélyen úgynevezett  fantázia neve szerepel e a nyugtán. Sehol nincs olyan előírás, hogy Fantázia név, vagy bolt, …

Olvass tovább

nov 05 2015

Foglalkoztatotti bejelentés változás 2016. január 01-től

Nagyon fontos változás 2016.01.01-től a foglalkoztatottak bejelentési kötelezettsége tekintetében! Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 16.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép: “(4) A  munkáltató és a  kifizető [ideértve a  kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. …

Olvass tovább

okt 15 2015

Számla utólagos módosítása

Az adóalapjának utólagos csökkentése miatti bizonylat kiállítási, elszámolási, bevallási szabályok az áfa 77-78 § 153/B-153/C § alapján. Általánosan kijelenthető, hogy utólagos módosítás az, ami nem az adó megállapítási időszakban keletkezik. Azaz ami havi bevallási gyakoriságú adóalany esetében a hónapon belül van eredeti és módosító számla, ott a módosító számla áfa hatása az eredeti számla elszámolásával …

Olvass tovább

okt 09 2015

Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől

[23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 11/A. §-a]     Dokumentum letöltése PDF formátumban    A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” …

Olvass tovább

Sze 14 2015

Családi adókedvezmény – nem kell még az adóazonosító

!!! Először 2017-ben kell a családi adókedveznényhez feltüntetni az adóazonosítójelet. !!! Nem kell aggódniuk a szülőknek, ha a gyermeküknek még nincs adóazonosító jele, hatályba lépett ugyanis az a törvénymódosítás, amely egy évvel elhalasztja az eltartottak adóazonosító jelének kötelező feltüntetését a családi kedvezményt igénylő nyilatkozatokon. A kormány eredeti szándéka szerint jövőre már nem lehetett volna családi …

Olvass tovább