2012. december archive

Gyermekkedvezmény – 2013

A családi kedvezményre vonatkozó szabályozás 2013. évi változásai   Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény – többek között – megváltoztatta a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény [a továbbiakban: Szja tv.] családi kedvezményre vonatkozó néhány szabályát. Ezen módosuló rendelkezések 2013. január 1-jétől lépnek hatályba.   1) …

Olvass tovább

Számlázás – változások

Tájékoztató a számla adattartalmára vonatkozó 2013. január 1-jétől hatályos áfa törvény szerinti szabályokról   Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § szerint 2013. január 1-jétől a számla kötelező adattartalma a következő:   a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) …

Olvass tovább

Belföldi összesítő ÁFA – 2013

I. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 31/B. § rendelkezéseinek áttekintése Vevői minőségben teljesítendő, tételes összesítő jelentés (számlánként): „31/B. § (1) Az általános forgalmi adó alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított általános forgalmi adó összege a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási …

Olvass tovább

Feltöltési kötelezettség

Feltöltési kötelezettség és a látvány-csapatsport támogatása A feltöltési (adófeltöltési) kötelezettség azt jelenti, hogy azon adónemek esetén, amelyekre a feltöltési kötelezettség vonatkozik, az adó jövő évben esedékes bevallása és megfizetése mellett a várható adófizetési kötelezettségnek még az adóévben, azaz idén december 20-ig eleget kell tenni.    A feltöltési kötelezettség kiterjed  társasági adóra egyszerűsített vállalkozói adóra helyi …

Olvass tovább

Számviteli törvény – 2013.

Házipénztár változás 2012. december 1-től már! A Számviteli törvény 14.§ (9)-(10) bekezdései tartalmazzák a házipénztárakra vonatkozó szabályozást. A törvény rendelkezése szerint a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 10%-át. A …

Olvass tovább

ÁFA – 2013.

ÁFA szabályok változása 1. Alanyi mentesség határa 5 MFt-ról 6 MFt-ra emelkedik. 2. Az áfa bevallásban be kell jelenteni számlánként azt az értékesítést, aminek áfa tartalma meghaladja a 2 MFt-ot. (vevő adószáma, telj. időpont) Mindkét oldalról (eladó és vevő) be kell jelenteni. Ekkor a számlára rá kell írni a vevő adószámát. Ez bruttó 9.406 eFt-os …

Olvass tovább

SZJA – 2013.

Adóváltozás 2013 Szja   Összevon adóalap: Önálló, nem önálló, egyéb és különadózó jövedelmek vannak változatlanul.   Adóalap kiegészítés: 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadózás, a magánszemély valamennyi jövedelmére egységesen 16 százalék lesz az adó. Azaz megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) intézménye. A szuperbruttósítás …

Olvass tovább

Pénzforgalmi ÁFA – 2013.

A pénzforgalmi adózás Megteremtésére a 2013-tól hatályba lépő új uniós számlázási irányelv (2010/45/EU tanácsi irányelv) adott lehetőséget Magyarország számára.  A kormány a jogharmonizáció következtében olyan finanszírozást segítő szabályozást alakított ki a kisvállalkozások részére, amely szerint az eladó áfa fizetési kötelezettsége csak akkor keletkezik, amikor az ellenértéket a vevőtől megkapta.  A rendszer a vevő számára is …

Olvass tovább

EFOT szerződés 2012.

Egyszerűsített munkavállalói szerződés A mellékelt táblázat ajánlást tartalmat az EFOT szerződés formátumára

A “KIVA” szabályai 2013

KIVA (Kisvállalati adó) A kisvállalati adó hatálya alá való átlépés szándékát elektronikus úton, a NAV ’T203KV számú nyomtatványán lehet jelezni.  –         bejelentkezés dec. 1-től január 15-ig, elektronikusan, január 15-ig visszavonható –         a bejelentkezést nem fogadja az adóhatóság, ha a bejelentés napján az adótartozás meghaladja az 1 millió forintot  Feltételei: –         átlagos statisztikai létszám 25 fő …

Olvass tovább