2013-07-26 archive

Késedelmi kamat PTK változása (2013. július 01)

Július 1-el lépett hatályba a Ptk. márciusban elfogadott módosítása, mely szerint a gazdálkodó szervezetek közötti fizetési határidő főszabály szerint 30 napra csökken, a késedelmi kamat pedig a jegybanki alapkamat plusz 8 százalékpontra nő. A kötelezett behajtási költségátalányt is fizet. Az új szabályokat a 2013. március 16-a után kötött szerződésekre kell alkalmazni 2013. július 1-től kezdődően, …

Olvass tovább

Látvány-csapatsportok 2013. május 19-től

A látvány-csapatsportok támogatási rendszere 2013. május 19-től A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, illetve a 2013. május 9-én kihirdetett, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. …

Olvass tovább

A munka törvénykönyvét módosító 2013. évi rendelkezések

A munka törvénykönyvét módosító 2013. évi rendelkezések – módosul a távolléti díj számítása 2013.08.01-jétől   2013. június 22-én a 103. számú Magyar Közlönyben jelent meg a 2013. évi CIII. számú törvény, mely tartalmazza a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) egyes rendelkezéseinek módosításait is. A legfontosabb rendelkezéseket, köztük az év elején sok kérdést …

Olvass tovább