2015. január archive

A személyijövedelemadó-bevallás legfontosabb határidői

Határidő Bevalláshoz kapcsolódó teendő február 2. Munkavállalói nyilatkozat a munkáltatói  adó-megállapítási igényről A kifizetők a 14M30-as nyomtatványon igazolják a  tavalyi jövedelmet a munkavállalók részére február 16. Az egyszerűsített – az adóhivatal  közreműködésével készülő – bevallás választásáról szóló nyilatkozat beküldése  a NAV-hoz február 25. Egyéni vállalkozók, áfafizetésre kötelezett  őstermelők és magánszemélyek szja-bevallása április 30. A munkáltatói …

Olvass tovább

Március 1-ig tart a próbaüzem az EKÁER-ben

2015. január 22. 12:36   A kormány a piaci szereplők javaslataira figyelemmel 2015. március 1-ig meghosszabbította az online árukövető rendszer próbaüzemét. A NAV revizorai, pénzügyőrei az év első két hónapjában ellenőriznek, de ezek fő célja február 28-ig a tájékoztatás. Az adóhatóság munkatársai a mulasztókat figyelmeztetik, de március 1-ig nem szabhatnak ki mulasztási bírságot. A vállalkozások …

Olvass tovább

EFOT szabályok változásai

Az egyszerűsített foglalkoztatás napi kifizetés szabályainak változása.    2015-ben az egyszerűsített foglalkoztatási bérek számolása kapcsán az alábbiakra kell figyelni:   Egyszerűsített foglalkoztatás kizárólagosan órabéres megállapodás legyen (pl: van napibér is, de azt el lehet rontani). Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2015-ben: – minimálbér (604 Ft/óra) 85%-a, azaz 513 Ft/óra, vagy – a szakképzettséget …

Olvass tovább

Kettős adóztatás elkerüléséről szóló érvényben lévő egyezmények – 2015

  Magyarországon 2015. január 1-jétől a következő három új, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény válik alkalmazhatóvá: – a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény, amelyet a 2013. évi CLXI. tv. hirdetett ki; – a Magyarország és a …

Olvass tovább

Természetbeni juttatások – 2015. évi változások

  Természetbeni juttatások, a cafetéria szabályai 2015-ben.   [Szja tv. 69-71. §, Eho tv. 3. §] Mint ismeretes, a „cafetéria” a köznyelvben elterjedt, széles körben használt kifejezés, amely választáson alapuló béren kívüli juttatási rendszert jelent. Ebben a rendszerben a munkavállalók rugalmasan, egyéni igényeiknek megfelelően választhatnak a munkáltató által kínált juttatások közül az előre meghatározott – …

Olvass tovább

Munka törvénykönyve változása – 2015.

  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alábbi pontjai módosultak 2015.01.01-től a változások piros színnel. 61. § (1) A munkáltató a munkakörök megjelölésével tájékoztatja a munkavállalókat a) a teljes vagy részmunkaidős, b) a távmunkavégzésre irányuló, valamint c) a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetőségéről. (2) A munkavállaló munkaszerződés módosítására irányuló ajánlatára a …

Olvass tovább

51/2014. (XII. 31.) NGM rendelete (EKÁER – kockázatos termékek)

A nemzetgazdasági miniszter 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek meghatározásáról Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (33) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva …

Olvass tovább

EKÁER tájékozató

  Az 50/2014. és az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az EKÁER-rel kapcsolatosan, oldalainkon megtalálható!   Az alábbiakban az adóhatóság rövid összefoglaló tájékoztatóját idézzük az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrzési Rendszer [EKÁER] bevezetésével kapcsolatosan. „A cél a jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruforgalom átláthatósága, a gyakran emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések kizárása és nem utolsó …

Olvass tovább

Minimálbér megállapítása – 2015. – kormány rendelet

A Kormány 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és …

Olvass tovább

Termékdíj változás – 2015.

Tisztelt Ügyfelünk! Környezetvédelmi termékdíj tekintetében engedjék meg, hogy egy – két nagy érdeklődésre számot tartó változást összefoglaljak Önöknek! Tekintettel arra, hogy önök tudják, hogy pontosan mit gyártanak, importálnak, annak mi a VTSZ száma a törvény melléklete alapján a besorolást Önöknek kell elvégezni, legalább a kötelezettség tényének felderítése érdekében! Tekintettel arra, hogy nem csak termékáram bővülés, hanem a …

Olvass tovább