Látvány csapatsport támogatás összefoglaló – 2016

Támogatások a TAO-n keresztül adható, sport, film, előadói és Olimpiai támogatások esetében

Támogatási rendszer az adókedvezményen keresztül

A támogatás alanyai lehetnek:

 • Látvány-csapatsportok: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és a jégkorong. Ezen támogatás keretén belül az adózó támogathatja a MOB-ot.
 • Filmgyártás
 • Előadó-művészeti szervezet
 • Az olimpiai pályázat

A látvány-csapatsport támogatás két részből áll: egy alaptámogatásból és egy kiegészítő sportfejlesztési támogatásból.

Az alaptámogatás nyújtásának feltétele

 • A támogatást nyújtó adózónak nincs lejárt köztartozása
 • Az átutalás megtörténte
 • Az pénzforgalomtól számított 30 napon belül a NAV felé történő bejelentés a SPORTBEJ nyomtatványon

Az adózó részére a támogatott szervezet támogatási igazolást állít ki. A támogatási igazolásban az alaptámogatás összege fog szerepelni. Ennek az összegnek az adókulccsal számított értékének a 75%-át kell, hogy az adózó kiegészítő támogatásként megfizesse egy jogosultnak. Ez a jogosult lehet:

 • a támogatott sportág országos sportági szakszövetsége vagy
 • az alaptámogatásban részesített szervezet vagy
 • a támogatott sportág érdekében működő másik szervezet.

Az alaptámogatás összege ráfordításként elszámolható és adókedvezményként figyelembe vehető (a fel nem használt rész 6 évig tovább vihető). A kiegészítő támogatásként megfizetett összeg ráfordításként elszámolható, de a társasági adóalapot meg kell vele növelni.

Filmgyártás támogatásának szabályai megegyeznek a látvány-csapatsport támogatásának szabályaival. A különbség, hogy a kiegészítő támogatás jogosultja nem választható, annak kötelező jogosultja a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt, valamint nincs a NAV felé bejelentési kötelezettség.

Előadó-művészeti szervezet támogatásának szabályai megegyeznek a látvány-csapatsport támogatásának szabályaival. A különbség, hogy nincs a NAV felé bejelentési kötelezettség valamint a kiegészítő támogatás jogosultja lehet:

 • a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium (EMMI)vagy
 • a támogatott előadó-művészeti szervezet.

Az olimpiai pályázat támogatásának szabályai megegyeznek a látvány-csapatsport támogatásának szabályaival. A különbség, hogy nincs kiegészítő támogatás, valamint nincs a NAV felé bejelentési kötelezettség.

Összefoglalva: ez a támogatási rendszer nem érinti az állami költségvetés felé kötelezően fizetendő előlegek rendszerét. Tehát az adózó fizeti az előlegeket az állam felé és ezen felül teljesít támogatást a sport, a film és/vagy az előadó-művészet területén. A teljesített támogatások az eredmény terhére elszámolhatóak, az alaptámogatások összegéig pedig adókedvezmény vehető figyelembe a fizetendő adó 70 %-áig. A kiegészítő támogatás összegével a társasági adóalapot meg kell növelni. Ha az adózó az adókedvezményt nem tudja a tárgyévben 100%-ban kihasználni akkor a fennmaradó részt 6 évig továbbviheti. Az adózó a támogatottal szerződést köt, a szerződés semmis, ha az adózó a támogatásért ellenszolgáltatást kap a támogatott féltől. A semmis szerződés nem jogosít az adókedvezmény igénybe vételére.

 

Támogatási rendszer a rendelkezés az adóról rendszerén keresztül

 A támogatás alanyai lehetnek:

 • Látvány-csapatsportok: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és a jégkorong. Ezen támogatás keretén belül az adózó támogathatja a MOB-ot.
 • Filmgyártás
 • Előadó-művészeti szervezet

A támogatási rendszer arra épül, hogy az adózónak van adóelőleg fizetési kötelezettsége havi vagy negyedéves gyakorisággal vagy van adóelőleg-kiegészítési kötelezettsége vagy van adófizetési kötelezettsége.

Ez a módszer is azzal kezdődik, hogy az adózó és a támogatott egymással szerződést köt, a szerződésben az adózó ellenszolgáltatásra nem lehet jogosult, ellenkező esetben a szerződés semmis és az adóról való rendelkezési jog érvényét veszti.

Az adózó ahhoz, hogy a rendelkezéssel élni tudjon igazolással is bírnia kell. Az igazolást a támogatott szervezettől függően a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (filmgyártási támogatás), a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda (előadó-művészet támogatás), a sportpolitikáért felelős miniszter (MOB támogatás) vagy az országos sportági szakszövetség (látvány-csapatsport) állítja ki. Ezeket az igazolásokat az adózó meg kell, hogy küldje a NAV részére.

A támogatási rendszer azon szabályai, amelyek mindhárom támogatott alany esetén ugyanazok:

Támogatás az adóelőleg terhére:

 • a felajánlott támogatás az adóelőleg maximum 50%-a lehet
 • nem kötelező az adóév összes adóelőlegére felajánlást tenni
 • a rendelkezést a NAV felé be kell jelenteni a 16RENDNY nyomtatvány, az adóelőleg fizetési kötelezettség napját megelőző hónap utolsó napjáig, ez az utolsó negyedévre azt jelenti, hogy a kötelező feltöltős adózók 2016.11.30-ig a havi előlegre, a feltöltési kötelezettségre a feltöltési bevallás 1601 benyújtásának napjáig, legkésőbb 2016.12.20.ig, a feltöltésre nem kötelezettek, az előlegre 2016.12.31.ig a végleges adóra mind ketten       2017.05.31.-ig tudnak eleget tenni a bejelentési kötelezettségüknek.
 • a NAV csak akkor teljesíti a rendelkezést, ha a kiállított igazolást a nyilatkozat beérkezésig már megkapta
 • egy 16RENDNY nyomtatványon több időszak adóelőlegéről is lehet nyilatkozni, később ezeket a nyilatkozatokat lehet módosítani évente legfeljebb 5 alkalommal, egy nyilatkozaton több kedvezményezett is lehet.
 • ahhoz, hogy a NAV teljesítse az adózó rendelkezését feltétele, hogy a nyilatkozat megtételének időpontjában az adózónak ne legyen 100 ezer forintot meghaladó összegű az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása

Támogatás az adóelőleg-kiegészítés és a fizetendő adó terhére:

 • feltétele, hogy az adózó nem élt az adóelőleg terhére történt rendelkezéssel vagy a rendelkezett összeg nem éri el a fizetendő adójának a 80%-át
 • az adózó a kiállított igazolást a NAV felé el kell, hogy küldje vagy az adóelőleg-kiegészítésének határidejéig (2016.12.20-ig) vagy az éves adóbevallás benyújtásának(!) napjáig

Azon feltételek, amelyeket az adózónak teljesítenie kell, ahhoz, hogy a NAV a rendelkezését teljesítse:

 • az igazolásokat a határidőig a NAV rendelkezésére bocsátotta
 • az adózónak és a felajánlás kedvezményezettjének az átutalás napján ne legyen 100 ezer forintot meghaladó összegű az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása
 • az adózó az adóbevallásokat határidőben benyújtotta
 • az adózó az adóelőleget rendben megfizette
 • az adózó betartja a 80%-os korlátot

A adózónak lehetősége van, hogy ezeket a módszereket kombinálja, a fizetendő adójának 80%-ig.

 

A támogatási rendszer azon szabályai, amelyek speciálisan a látvány-csapatsport támogatására vonatkoznak:

 • mind az adóelőlegről, mind az adóelőleg-kiegészítésről, mind a fizetendő adóról való rendelkezés esetén a rendelkező nyilatkozatokban felajánlott összeg 12,5%-a (tehát előleg esetén a fizetendő előleg max. 50%-nak a 12,5%-a) kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül, aminek a jogosultja lehet:
  • a felajánlásban részesített országos sportági szakszövetség vagy
  • a felajánlásban részesített sportág keretében/érdekében működő sportszervezet
  • látvány-csapatsport érdekében létrejött közhasznú alapítvány vagy
  • MOB
 • nincs a NAV felé bejelentési kötelezettség
 • nincs külön fizetendő kiegészítő sportfejlesztési támogatás
 • mind az adóelőlegről, mind az adóelőleg-kiegészítésről, mind a fizetendő adóról való rendelkezés esetén a rendelkező nyilatkozatokban felajánlott összeg 12,5%-a kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül, a NAV az felajánlott összeget ezzel csökkenti és a fennmaradt összeg 1%-ának 1/3-át az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 2/3-át az érintett országos sportági szakszövetség részére átutalja.

A filmgyártás és az előadó-művészeti támogatás esetén a NAV a felajánlott teljes összeget a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett részére utalja át.

Mindhárom esetben a felajánlás átutalására a NAV-nak 15 napja van, az átutalás teljesítéséről 15 napon belül értesítés küld az adózónak is és az igazolást kiállítónak is. Tájékoztatást küld abban az esetben is, ha a rendelkezés nem teljesíthető.

A felajánlott összeg után az adózót jóváírás illeti meg. Látvány-csapatsport esetén a jóváírás alapja nem lehet a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege. A jóváírás mértéke adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés felajánlása esetén az összeg 7,5%-a, de maximum az éves fizetendő adó 80%-nak a 7,5%-a, éves adóra tett felajánlás esetén az összeg 2,5%-a, de maximum az éves fizetendő adó 80%-nak a 2,5%-a. A jóváírás napja: 2017.07.01.

A 80%-os korlát meghaladása esetén a meghaladó részt a következő adóév(ek)re felajánlott összegnek kell tekinteni, és addig nem lehet új felajánlást teljesíteni, ameddig az a következő évben tehető felajánlásokat el nem éri.

Amennyiben az adózó a NAV felé benyújtott igazoláson felül ajánl fel a kedvezményezett céljára összeget, úgy a különbözetet, de legfeljebb az igazoláson szereplő összeg 2%-át filmgyártás esetén a MNF Zrt-nek, előadó-művészet és látvány-csapatsport esetén az EMMI-nek átutalja.

Összefoglalva tehát ez a támogatási rendszer arról szól, hogy az adózó a társasági adófizetési kötelezettségét a NAV felé a törvényben meghatározott időben befizeti és bevallja. De szeretne élni azzal a jogával, hogy rendelkezzen, hogy az általa befizetett adót ki kapja meg.

Összehasonlítás

Alapvető különbség két rendszer között, hogy az elsőben egy plusz támogatási befizetés eredménye lesz az adózás előtti eredmény csökkenése és az adókedvezmény, a másodikban pedig az adózó ugyanúgy fizet a NAV felé mint eddig, de most meghatározhatja, hogy melyik szervezet kapjon az általa befizetett adóból. Az adókedvezményen keresztül történő támogatás, amit közvetlennek nevezek, az adóelőny 2.5 %, és adócsökkentő tétel a fizetendő adó 70 %-ig terjed. Az előlegen keresztül teljesített esetben (adórendelkezés) az adóelőny akár 7.5 % is lehet és az adócsökkentés a fizetendő adó 80 %-ig terjedhet. Ekkor a felajánlott összeg utáni jóváírás lesz a kapott adóelőny, ami egyéb bevétel, ami a tao alapot csökkenti. Tehát a közvetlen támogatás dupla utalás (előleg is és támogatás is) az adórendelkezés, csak előleg, feltöltés és végleges adófizetést eredményez, amit a rendelkező nyilatkozatok alapján a NAV utal át, és végül az adórendelkezés gyorsabban juthat a kedvezményezetthez, de hiszen ez volt a jogalkotói szándék is.

Nem jár jóváírás továbbá a „túlutalás” összege után, sem a felajánlás adóéve, sem pedig az azt követő, a „túlutalás” figyelembevételének adóéve vonatkozásában. A jóváírás összege ugyanis nem haladhatja meg a fizetendő adó 80 százalékának meghatározott részét, akkor sem, ha az adóelőleg, illetve az adóelőleg-kiegészítés alapján tett rendelkezés összege meghaladja a ténylegesen felajánlható (a fizetendő adó 80 százalékának megfelelő) összeget.

Egyidejűleg a két módszer nem alkalmazható.