Az adótörvények 2017-2018. évi változásai

 

Kihirdetésre került a június 19-ei 93. sz. Magyar Közlönyben a 2017. évi LXXVII. törvény, amely tartalmazza az adótörvények 2017-2018. évi változásait.

A Magyar Közlöny 2017. június 19-i 93. számában kihirdetésre került az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény.

Az alábbiakban a legfontosabb törvényi módosításokat ismertetetem, a számos módosító előírás figyelembevételével, a teljesség igénye nélkül.

Személyi jövedelemadó:
 • pontosításra kerül az iskolarendszerű képzés köre,
 • kedvezőbb lesz a közös tulajdon hasznosításának adózása,
 • az ingatlan értékesítéséből származó jövedelmét idősotthoni férőhely megszerzésére fordító magánszemély további külön adminisztráció nélkül levonhatja vagy visszaigényelheti az erre a célra fordított jövedelem adóját,
 • kedvezőbbé válik a praxisjog átruházásából származó jövedelem adózása,
 • kedvező irányban változik néhány költség-elszámolási szabály,
 • kiegészül a saját tulajdonú járművek fogalmát meghatározó szabály, változik a jármű tulajdonjogának igazolási módja, nem csak a saját és házastárs tulajdona után, hanem a közeli hozzátartozó tulajdona után is elszámolhat lesz.
 • módosulnak a bel- és külföldi kiküldetésre járó, igazolás nélkül levonható napidíjak elszámolásával kapcsolatos rendelkezések,
 • kedvezőbb lesz az áruszállításban dolgozók napidíj elszámolási szabálya,
 • új jogcímekkel egészül ki a törvény adómentes bevételeket felsoroló melléklete,
 • a fizető vendéglátók tételes átalányadója 2018-tól már három lakásra is választható,
 • növekszik az adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás mértéke.
Egészségügyi hozzájárulás:
 • megszűnik a bérbeadást terhelő 14%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.
Társasági adó:
 • megszűnik a bejelentett részesedés 10 százalékos értékhatára,
 • megszűnik a start-up vállalkozások kutató-fejlesztő foglalkoztatására vonatkozó feltétele,
 • a munkavállalói bérlakások bekerülési értékével (felújítás esetén a bekerülési érték növekményével) egyező összegben adóalap-csökkentéssel élhetnek az adózók a beruházás, felújítás adóévében,
 • adóalap-kedvezmény lesz elérhető az elektromos töltőállomások létesítése és üzemeltetése esetén.
 • Nem itt, hanem a 2017 évi LXIII taó módosításban látványcsapat sport a röplabda is.
Kisvállalati adó:
 • mind a kisvállalati adóalanyiság kezdetét megelőző nappal, mint mérleg fordulónappal, mind a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének napjával, mint mérleg fordulónappal kezdődő, illetve lezáruló üzleti évről beszámolót kell készíteni, letétbe helyezni és közzétenni.
Pénzügyi szervezetek különadója:
 • a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét – amatőr szervezetek és utánpótlás nevelés támogatása esetén – a pénzügyi szervezetek különadójában is le lehet hívni, a fizetendő adó 50 százalékáig, a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén.
EKHO:
 • 250 millió forint bevételi határig a hivatásos sportolók, edzők választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást.
Kisadózó vállalkozások tételes adója:
 • 2018-tól a tanulmányaik mellett kisadózóként vállalkozó nappali tagozatos hallgatók nem minősülnek főállású kisadózónak, ezért havi 25 ezer forint tételes adót kell fizetniük.
 • Változik a 100.000-ft os adótartozás esetén a bent maradás is.
Helyi adó törvény:
 • módosítások a versenyképességet, a befektetési bizalom növelését és a változó IFRS-ekhez való igazodást szolgálják,
 • az állami adóhatóság 2018. évtől a bejelentkezési adatokat továbbítja az önkormányzat felé, tehát nem kell az adózóknak az önkormányzati adóhatóságnál is bejelentkezniük.
Illetéktörvény:
 • tovább bővíti az illeték kedvezménnyel érintett lakáscserék jogcímét, továbbá adminisztráció egyszerűsítési előírásokat tartalmaz.
Általános forgalmi adó törvény:
 • 2018. január 1-től az internet hozzáférés áfa kulcsa 18%-ról 5%-ra, a hal áfa kulcsa 27%-ról 5%-ra csökken, továbbá a sertéshús mellett a sertés belsőségekre is kiterjed a kedvezményes 5%-os áfa kulcs.
Jövedéki adóról szóló törvény:
 • az állami támogatási szabályokra vonatkozó pontosításokat tartalmaz,
 • bővül a kisüzemi sörfőzdékre vonatkozó kedvezményezettség értékhatára, a korábbi 20 ezer helyett 200 ezer hektoliterre,
 • módosulnak a jövedéki biztosítékszabályok.
Adózás rendje:
 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításával az adózók adminisztrációs terhei csökkennek,
 • a székhelyszolgáltatást 2017. január 1-jét megelőzően igénybevevőkre is vonatkozik a bejelentési kötelezettség, miközben megjelent az igazságügyi miniszter 7/2017. (VI. 1.) IM rendelete a székhelyszolgáltatásról
 • az alanyi adómentességet választó egyéni vállalkozók is pénzforgalmi számlanyitásra lesznek kötelezettek,
 • a belföldi gazdasági társaságoknak 2018-tól a külföldi bankszámlájukhoz kapcsolódóan bejelentési kötelezettségük keletkezik,
 • bevezetésre kerül az adófizetési biztosíték jogintézménye az adóregisztrációs akadályokkal nem érintett, de adótartozással rendelkező vagy adótartozással megszűnt cégben döntési pozíciót viselő azon személyek esetén, akik (amelyek) új cégben kívánnak részt venni,
 • az adózó részére kedvezményt biztosító eljárásokban a kedvezmény megadásának minden esetben feltétele lesz a nettó adótartozás mentesség,
 • a NAV honlapján közzétételre kerülnek azon adózók adatai is, akik ÁFA bevallási kötelezettségüknek több mint két bevallási időszakon keresztül nem tettek eleget,
 • amennyiben a közigazgatási ügyben eljáró bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezi és ezzel a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, a hatóságnak lehetősége lesz az eljárás felfüggesztésére,
 • a súlyosítási tilalom alól kivételként meghatározásra kerül, hogy amennyiben az új határozat meghozatalát ellenőrzés (felülellenőrzés) előzi meg, és az ellenőrzésről (felülellenőrzésről) készült jegyzőkönyvet az egy éves időtartamon belül átadják vagy postára adják, az adózóra terhesebb megállapításokat tartalmazó határozat az egy éves időtartam leteltét követően is – de legkésőbb 18 hónapon belül – meghozható lesz.

A törvény meghatározott kivételekkel a kihirdetését követő napon lép hatályba. Több előírása 2017. június 26-án, 2017. július 1-jén, 2017. augusztus 1-jén, 2017. november 1-jén, a kihirdetését követő 30. napon, illetve számos előírása 2018. január 1-jén lép hatályba. Kérem keressék irodánkat az Önöket érintő voltázások pontos megismerése érdekében, hogy ne érjék kellemetlenségek.

 

Juhász Adószakértő Iroda