Vám mentes határok – 2018

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott

4009/2017. tájékoztatás
a 2018. évben alkalmazandó vám- és adómentes értékhatárokról

A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: vámmentességi rendelet), illetve az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvényben (a továbbiakban: utasforgalmi törvény), valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 99. § (1) bekezdés a) pontjában EUR összegben meghatározott vám- és adómentességi értékhatárok aktuális forintösszegei a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időintervallumban az alábbiak szerint alakulnak.

1. Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikk (2) bekezdése, valamint az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, a Bizottság 2015/2447/EU rendeletének (a továbbiakban: VA) 48. cikk (2) bekezdése alapján – a Hivatalos Lap 2017. október 2-án megjelent C331 számában feltüntetett euró-átváltási árfolyam (311,44 HUF/EUR) figyelembevételével – a vámmentességi rendelet szerinti értékhatárok:

Jogcím

Értékhatár
EUR
Értékhatár
HUF
a) 12. cikk (2) bekezdés – házasságkötés alkalmából behozott árucikkek: 1 000 311 000
b) 23. cikk (2) bekezdés – elhanyagolható értékű küldemények (behozatal): 150 47 000
c) 26. cikk (1) bekezdés – magánszemély által magánszemélynek küldött küldemények: 45 14 000
d) 114. cikk – elhanyagolható értékű küldemények (kivitel): 10 3 000

2. Az 1. pont b) alpontja („Elhanyagolható értékű küldemények” jogcím) esetén az ÁFA törvény 94. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a termékimport 22 EUR összegig mentes az adó alól. Az említett összeg az ÁFA törvény 256. § (1) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos forint/euró devizaárfolyamot (252,19 HUF/EUR) figyelembe véve 6 000.- HUF értékhatárt jelent.

3.  Az 1. pontban szereplő forintösszegek a VA 48. cikk (3) bekezdésében, illetve a vámmentességi rendelet 127. cikkében foglaltak figyelembevételével kerültek meghatározásra

4. Az utasforgalmi törvény szerinti értékhatárok (az utasforgalmi törvény 8. § alapján alkalmazott, tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapja – 2017. október 2. – szerinti árfolyam: 311,15 HUF/EUR):

Jogcím

Értékhatár
EUR
Értékhatár
HUF
5. § (1) bekezdés – nem légi utas 300 93 000
5. § (2) bekezdés – légi utas 430 134 000
5. § (3) bekezdés – 15. életévet be nem töltött utas 150 47 000

5. Az ÁFA törvény szerinti értékhatárok (az ÁFA törvény 256. § (2) bekezdése alapján a tárgy naptári évet megelőző év október hónapjának első munkanapján – 2017. október 2. – alkalmazott árfolyam: 311,15 HUF/EUR):

Jogcím

Értékhatár
EUR
Értékhatár
HUF
99. § (1) bekezdés a) pont – külföldi utas adómentessége 175 54 000

6. A tájékoztatás 2018. január 1-től 2018. december 31-ig érvényes.

 

 

Budapest, 2017. november 20.