Automata berendezések bejelentése

Az adózás rendjéről szóló tv. ez évi módosítása tartalmaz egy olyan változást amely a gazdaság fehérítés további eszköze, igy mindenképp érdemes néhány szót ejteni róla.

Eddig csak az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezéseket kellett a NAV-hoz bekötni és annak működéséről adatot szolgáltatni, azonban az Art. 2019. április 13-tól hatályos szövege, pontosabban annak 107.§-ának rendelkezése már nemcsak az élelmiszer-értékesítést végző automatákra vonatkozik, hanem valamennyi, ily módon működő berendezésre, amely termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez automataként, azaz közvetlen fizetési eszköz ellenében.

Erre utal az újonnan beillesztett értelmező rendelkezés is (Art  7§. 7a pont), amely egyértelműsíti, hogy mit tekint a jogszabály kezelőszemélyzet nélküli berendezésnek, konkrétan ennek megfelel az olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az említett kör kiszélesítésével az új szabállyal érintett, már müködő gépeket 2019. július 31-ig be kell jelenteni az adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített, AVTOMATA nevű formanyomtatványon keresztül.

Milyen típusú automaták kerülhetnek, akkor most július 1-ével az adóhatóság látókörébe,  a tejesség igénye nélkül.

Például a bejelentendő kezelőszemélyzet nélküli berendezések lehetnek:

  • önkiszolgáló üzemanyagtöltőállomások
  • önkiszolgáló autómosók
  • fotóboxok
  • játékautók, játék automaták, (nem nyerő)
  • különböző kilátóhelyeken működő látcsövek (szintén pénzbedobással működik)
  • pénzérmével működő nyilvános WC-k
  • óvszert kiadó automaták
  • parkoló automaták
  • csali automaták stb.

 

A fenti berendezések egyértelműen szolgáltatást, vagy más típusú termék értékesítést nyújtanak pénzbeli ellenértékért cserébe, így az ilyen berendezéseket be kell jelenteni az említett határidőig, ellenkező esetben az Art. szerinti általános mulasztási bírság, azaz ötszázezer forint szabható ki az érintett gazdálkodóra.

Megjelent erre egy PM rendelet is, és NAV tájékoztató is, mely szerint:

A 2019. április 13-tól hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az automataberendezést üzemeltető adózó köteles az állami adó- és vámhatósághoz elektronikus úton bejelenteni az automataberendezés üzemeltetésével kapcsolatos egyes eseményeket és adatokat.

Automataberendezésnek minősül minden olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál (a továbbiakban: automataberendezés).1

Korábban kizárólag az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések esetén volt bejelentési kötelezettsége az üzemeltetőnek, azonban a megváltozott jogszabályi rendelkezések értelmében már valamennyi olyan automataberendezést be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz, ami megfelel a fenti fogalomnak. Ilyen automataberendezések lehetnek például a parkolóautomaták, az önkiszolgáló autómosó automaták, a könyvautomaták stb.

A bejelentés teljesítésére az állami adó- és vámhatóság az AVTOMATA elnevezésű adatlapot rendszeresített.

A bejelentés részletszabályait és a bejelentendő adatokat az automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről szóló 8/2019. (VI. 27.) PM rendelet határozza meg.

A bejelentés során az üzemeltetőnek meg kell adnia többek között az automataberendezés legfontosabb azonosító adatait (például: típus, gyártó, gyártási szám), működési (például: kezelt termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás kategóriája) és műszaki jellemzőit (például: vezérlőegység adatai, elérhető fizetési módok stb.).

Azokat az automataberendezéseket, amelyek már használatban vannak, az üzemeltető legkésőbb 2019. július 31-ig szankciómentesen jelentheti be.

Az újonnan üzembe helyezett automataberendezések üzemeltetésének megkezdését legkésőbb az üzemeltetés megkezdését megelőző napon kell bejelenteni.2

Az állami adó- és vámhatóság az adózó bejelentése alapján automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot állapít meg, amit elektronikus úton megküld a bejelentő elektronikus tárhelyére. Az üzemeltető köteles a regisztrációs számot az automataberendezésen jól láthatóan feltüntetni.3

Fontos! Az új fogalomnak megfelelő – nem élelmiszer-értékesítést végző – automataberendezések esetében kizárólag bejelentési kötelezettség áll fenn, azokat nem kell Automata Felügyeleti Egységgel felszerelni és nem kell az értékesítési adatokról online adatszolgáltatást teljesíteni. A jogszabály szerint az adópolitikáért felelős miniszter a felügyeleti egységgel történő felszerelés és az állami adó- és vámhatósági felügyelet kezdetének időpontját rendeletben állapítja meg4, amire csak az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések esetén került sor, így jelenleg csak ezeket kell felügyeleti egységgel ellátni.5

Az AVTOMATA adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzátartozó kitöltési útmutató letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (http://nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Egyszerű keresés/Összetett keresés, illetve az alábbi linkre kattintva: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvankitolto_programok).

 

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
[1] Art. 7. § 7a. pont
[2] Art. 107. § (1) bekezdés
[3] PM rendelet 2. §
[4] Art. 269. § (7) bekezdés
[5] 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 72. § (1) bekezdés