Munkáltatói tájékoztatás minta

Munkáltatói tájékoztatás minta  2012.07.01

A munkáltatói jogkör gyakorlójának a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót tájékoztatni köteles azokról a további lényeges kérdésekről…..