Kereseti korlát 2012. július 01-től

a megváltozott munkaképességű személyek vonatkozásában

 

Kereseti korlát július 1-től

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban Mm.tv.) 2012. június 30-ig tette lehetővé, hogy a rokkantsági ellátásban részesülők korlát nélkül végezzenek kereső tevékenységet.

Július 1-jétől viszont a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló ellátása megszűnik, amennyiben 3 havi átlagjövedelme eléri a minimálbér 150 százalékát.

A komplex újraminősítés előtt álló rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállalók keresőtevékenységet a korábbi ellátásuknak megfelelő korlátok között folytathatnak, tehát

  • aki 2012. előtt rokkantsági nyugdíjas volt annak 6 havi kereseti átlaga nem haladhatja meg az ellátása kétszeresét és a havi minimálbért,
  • aki rendszeres szociális járadékban részesült annak pedig hat havi átlagkeresete nem haladhatja meg a minimálbér 80 százalékát.

A komplex újraminősítés után megállapított rehabilitációs ellátás mellett keresőtevékenységet folytatni nem szabad.

A törvény alkalmazásában kereső tevékenységnek a foglalkoztatási törvény (1991. évi IV. tv.) szerinti kereső tevékenység tekintendő.

A foglalkoztatási törvény értelmezésében kereső tevékenység: minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve, azzal hogy

  • Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.
  • A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni
  • A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység és a nevelőszülői jogviszony keretében végzett tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek.

 

 

Forrás KVK.