SZJA – 2013.

Adóváltozás 2013 Szja

 

Összevon adóalap:

Önálló, nem önálló, egyéb és különadózó jövedelmek vannak változatlanul.

 

Adóalap kiegészítés:

2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadózás, a magánszemély valamennyi jövedelmére egységesen 16 százalék lesz az adó. Azaz megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés (szuperbruttósítás) intézménye.

A szuperbruttósítás kivezetése jelentősen leegyszerűsíti az adóalap és az adóelőleg megállapítását.

 

Adómérték: 16 %

 

Adóelőleg megállapítás:

Megszűnnek a munkáltatók speciális adóelőleg megállapító szabályai

 

Családi kedvezmény:  

1-2 gyerek 62.500ft/gyerek/hó

3- több gyerek 206.250 ft/ gyerek/hó aki családi pótlékra jogosult, kedvezményesen eltartott személy után csak egyszeresen vehető igénybe.

 

Megosztás: 29/B § (1b) közös háztartásban élő nem jogosult között csak az adóbevallásban. Kivéve ha egyedül állóként veszi igénybe a családi pótlékot.

 

Közös igénybevétel 29/B § (1c) több jogosult közötti közös igénybevétel.

 

 A béren kívüli juttatások változó eho-terhelése:

A béren kívüli juttatásokat a 16 százalékos személyi jövedelemadón túl terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke 2013-tól 14 százalékra emelkedik (a korábbi 10 százalékról). A közteheralap változatlanul a juttatás értékének 1,19 szerese.

Eddigi adóterhelés 30.94 % volt és ez lett 35.7 %

Keret összege továbbra is évi 500.000-ft, változás az elhunyt esetében van, itt akkor is fenn áll a keret összeg, ha a magánszemély halála évközben következik be. Ezt már 2012 évre is alkalmazható.

 

Egyéni vállalkozó átalányadózása:

Akkor is lehet a vállalkozó átalányadózó, ha munkaviszonyban áll, illetve azokat a tevékenységi köröket kell figyelembe venni, amelyekből bevétele származott.

 

Munkahelyi étkeztetés kiemelt támogatása :

2013-tól a munkáltató abban az esetben is biztosíthat utalvány formájában munkahelyi étkeztetést, ha a munkahelyi étkezőhely külsős személyek számára is nyitva áll. Ezáltal az étkezőhellyel rendelkező munkáltató további 12 500 forinttal támogathatja munkavállalói étkezését kedvezményesen, havonta.

 

Az Erzsébet-utalványt érintő változások:

2013. január elsejétől az Erzsébet-utalvány béren kívüli juttatásnak minősülő havi keretösszege 8 ezer forintra emelkedik.

Az Erzsébet-utalvány 2013-tól fogyasztásra készétel vásárlásán túlmenően melegkonyhás vendéglátóhelyen étkezési szolgáltatás igénybevételére is felhasználható

Az iskolakezdési támogatás új szabályai:

Az iskolakezdési támogatás 2013-tól csak utalvány formában nyújtható (tehát a számlával való elszámolás lehetősége megszűnik). Az utalvány lehet papír alapú vagy elektronikus utalvány is. Az utalvány felhasználhatósága meghosszabbodik a kibocsátás évének utolsó napjáig.

 

A fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalványokat érintő változás :

Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek, és a kifizető, munkáltató által fizetett adó mellett adhatóak azon termék, szolgáltatás, vagy az ezekre szóló utalvány formájában a munkáltató által biztosított juttatások, amelyek esetében a juttatás a magánszemélyeket azonos értékben vagy bármely munkavállaló által megismerhető szabályzat alapján illeti meg. E juttatási körbe azonban 2013-tól nem tartozhat bele a fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány. Tehát mindegy adóterhelés szempontjából, hogy pénzt, vagy utalványt adok.

 

A biztosítási szabályokat érintő változások:

 2013. január elsejétől a kockázati biztosítás – az olyan élet-, baleset- és betegségbiztosítás, amelynek sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincsen – munkáltató által fizetett díja (havonta a minimálbér 30 százalékáig) adómentes.

 

A megtakarítási jellegű személybiztosítások (ide nem értve a teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosításokat) kifizető, munkáltató által fizetett díja ugyanakkor a díjfizetés időpontjában egyes meghatározott juttatásként – egyszerűen megállapítható kifizetői, munkáltatói adóteher mellett – adóköteles. 51.17% adómértékkel adózik.

 

Különös szabályok vonatkoznak a teljes életre (halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosításokra. Bár ezek a biztosítások megtakarítási jellegűek, ezeknek a biztosításoknak a kifizető által fizetett rendszeres díja 2012. december 31-ét követően is adómentes. Rendszeres díj, amit legalább évente 1-szer kell fizetni.

Korlátozás a díjnövekedésre, megelőző második év fogyasztói árindex+30%

  

Az adómentesség kifizetői adatszolgáltatással párosul: a kifizető adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére az adómentes biztosítási díjról, a biztosító nevéről és székhelyéről.

Ha a magánszemély a teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosításból pénzt von ki, továbbá meghatározott szerződésmódosítások esetén a kifizető (biztosító) egyéb jövedelmet állapít meg. Az egyéb jövedelmet 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás is terheli, kivéve, ha a jövedelem megszerzése a szerződéskötést követő 10 évet követően történik. Utóbbi esetben az egyéb jövedelmet csak 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás terheli.

 

Kamat jövedelem kifizetés-díj különbsége

–        Mentes:  

  • egyszeri díj 5 év után
  •  Rendszeres díj 10 év után

–        Adóköteles

  • Fele egyszeri 4-5 év
  •          Rendszeres 6-10
  • Egész egyszeri 0-3
  •           Rendszeres 0-5

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a NYESZ-R számlával kapcsolatos változások:

A nyugdíjcélú érdemi megtakarítás elérése érdekében a felhalmozási időszak a korábbi 3 évről a módosítás következtében 10 évre emelkedik. Azaz – kizárólag 2013. január 1-jétől nyitott számlák esetében – az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a NYESZ-R számláról történő kifizetés csak akkor lehet adómentes, ha a magánszemély a számlát már legalább 10 éve megnyitotta.

 

Az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteket és a tartós befektetési szerződést (TBSZ) érintő változás :

Mivel 2013-tól az ellenőrzött tőkepiaci ügyletek körébe nem tartozik bele a zárt körben kibocsátott értékpapírra kötött ügylet, 2013-tól a TBSZ lekötési nyilvántartásába sem vehető fel ilyen értékpapír.

 

A kulturális szolgáltatás igénybevételének adómentessége :

2013. január elsejétől adómentesnek minősül a kifizető, munkáltató által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet. Kulturális szolgáltatás, színház, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadások, továbbá közművelődési szervezetek által nyújtott kulturális szolgáltatások igénybevételére szóló belépőjegyek, bérletek vásárlására, de akár könyvtári beiratkozási díjára is fordítható ez az összeg.

 

Tartós befektetési szerződések :

A tartós befektetési szerződésekben elhelyezett értékpapírok esetén új rendelkezés, hogy nem szűnik meg a számla az értékpapír kicserélése, átalakítása következtében. Ugyanakkor ilyen módon sem kerülhet zárt körben kibocsátott értékpapír a tartós befektetési számlára. A módosítás hiányzó részletszabályt pótol.

A tartós befektetési szerződésre vonatkozó további változás, hogy a lejárati hozamot a hároméves időszak utolsó munkanapjára, és nem az utolsó napjára, azaz december 31-ére kell megállapítani. A pontosításra azért van szükség, mert december 31-én az értékpapír-piacok nem működnek, így az értékpapírok korrekt értékelése ezen a napon nem lehetséges.

 

Devizatartozás elengedése:

Változnak azok a rendelkezések, amelyek alapján a hitelintézet adómentesen engedheti el a devizaadósok tartozását. A korábbi rendelkezések szerint erre csak akkor volt lehetőség, ha a családban az átlagjövedelem az öregségi nyugdíj minimumának kétszeresét nem érte el. Ez a határ – az időközben felmerült gyakorlati tapasztalatok alapján – túl alacsony volt, így az az öregségi nyugdíj minimumának négyszeresére emelkedett. Ugyanakkor nincs lehetőség adómentes elengedésre, ha az nem független felek között történne, azaz ha például a vezető tisztségviselő adósságát engedné el a hitelintézet. Ugyancsak adómentesen elengedhető a hitel akkor, ha a hitelintézet hagyatéki hitelezőként az elhunyt magánszemély tartozását engedi el.