Számviteli törvény – 2013.

Házipénztár változás 2012. december 1-től már!

A Számviteli törvény 14.§ (9)-(10) bekezdései tartalmazzák a házipénztárakra vonatkozó szabályozást. A törvény rendelkezése szerint a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 10%-át.

A fenti rendelkezést 2012. decemberi 1-től hatályon kívül helyezi a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény 25.§-a.

A miniszteri indoklás szerint 2012. január 1-jével jelentősen megemelésre került a vállalkozások készpénz záró állományának átlagos mértékére vonatkozó korlát, de a szabályozás még így is jelentős adminisztrációt követel meg a vállalkozásoktól, ezért a korlátozó szabályozást teljes egészében indokolt megszüntetni.

A törvényi korlát ugyan megszűnik, de változatlanul hatályos marad a Számviteli törvény 14.§ (8) bekezdése, mely szerint a pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről.

A változás alapján a mértéket jogszabályi korlát nélkül a pénzkezelési szabályzat szabadon határozhatja meg december 1-től. Így szükségessé válik a pénzkezelési szabályzat módosítása.

Hiba elszámolása: Már 2012-re is alkalmazható.

 Nem minősül jelentős összegű hibának a feltárás évében a saját tőke, növelő-csökkentő együttes összege nem éri el az 1 millió Ft-ot, így a számviteli hibát a tárgyévi könyvvitelben kell javítani. Megszülik a beszámoló ismételt közzétételei kötelezettsége, három oszlopos mérleg.

 Nem változott, a számviteli politikában kell meg meghatározni, hogy mi a jelentős összegű a vállalkozás szempontjából. Mindenképpen jelentős a hiba, ha a saját tőke, növelő-csökkentő együttes összege eléri a mérlegfőösszeg 2 %-át.

 Forgóeszközök árfolyam vesztsége elhatárolható:

Skontó akkor számolható el pénzügyi műveletek között, ha annak összege nem haladja meg a 3%-ot

 

2013-től Mikrogazdálkodói beszámoló:

Mérlegfőösszeg 100 millió

Éves nettó árbevétel 200 millió

Üzleti évben foglalkoztatottak létszáma  10 fő és nincs könyvvizsgálati kötelezettség.

 

Bemutató termék elszámolása már 2012-től is. Tesztautó

Nem kell a tárgyi eszközök közé átsorolni, akkor a terméket, amikor az értékesítés elősegítése érdekében átmenetileg használatba veszik.