Gyermekkedvezmény – 2013

A családi kedvezményre vonatkozó szabályozás 2013. évi változásai

 

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény – többek között – megváltoztatta a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény [a továbbiakban: Szja tv.] családi kedvezményre vonatkozó néhány szabályát. Ezen módosuló rendelkezések 2013. január 1-jétől lépnek hatályba.

 

1) Családi kedvezmény közös érvényesítése, illetve megosztása

 

A módosítás pontosítást tartalmaz, aminek eredményeként egyértelműen elkülöníthető a családi kedvezmény közös érvényesítésének és a kedvezmény megosztásának esete. Amíg ugyanis a közös érvényesítés akkor jöhet szóba, ha ugyanazon kedvezményezett eltartott esetében eltérő vagy ugyanazon jogosultsági hónap tekintetében több magánszemély is jogosult a kedvezményre, addig megosztásról abban az esetben beszélhetünk, ha a jogosult az őt megillető kedvezményt jogosultnak nem minősülő más magánszeméllyel osztja meg.

 

Így a változás lényege abban ragadható meg, hogy a közös érvényesítésnél lehetséges a családi kedvezmény adóelőleg során történő igénybevétele, és nem szükséges a közös háztartásban élés fennállása, illetve nem kizáró ok a jogosultság vizsgálatánál az, ha a jogosult az egyedülálló szülők emelt összegű családi pótlékát veszi igénybe.

 

Ezzel szemben a megosztás továbbra is csak év végén a magánszemély bevallásánál/munkáltatói adómegállapításnál lehetséges, továbbá feltétel a közös háztartás megléte, és 2013-tól már csak azon hónapok tekintetében nem lehet alkalmazni a megosztást, amelyekben a jogosult vagy a jogosultnak nem minősülő házastársa, élettársa a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát igénybe vette.

 

Ezért pl. ha anya és apa 2013. januárjától augusztus hónapig egy háztartásban élnek és közösen érvényesítik a kedvezményt, de 2013. szeptemberétől már külön élnek, és ekkortól már csak az anya a jogosult a kedvezmény érvényesítésére, akkor az apa mindettől függetlenül év végén a bevallásában/munkáltatói adómegállapításnál érvényesítheti a 2013. januártól az augusztus hónapig őt megillető családi kedvezményt.

 

Gyakori életbeli példa az is, amikor a szülők 50-50%-ban megosztott felügyeleti jogot kapnak a gyermekeik vonatkozásában. A módosítás folytán ilyenkor közösen érvényesíthetik a családi kedvezményt függetlenül attól, hogy nem élnek közös háztartásban.

 

2) Családi kedvezmény alkalmazása valamely külföldi állam szabályai alapján fennálló családi pótlékhoz hasonló ellátás esetén

 

Az Szja tv. alapelvei között található változás az, hogy a külföldi illetőségű magánszemélyt kedvezmény csak abban az esetben illeti meg, ha a nem önálló, illetve az önálló tevékenységből származó jövedelmeinek (ideértve különösen a vállalkozói jövedelmet és a vállalkozói osztalékalapot vagy az átalányadó alapját), valamint a nyugdíj és más hasonló, a korábbi foglalkoztatásra tekintettel megszerzett jövedelmeinek legalább 75 százaléka Magyarországon esik adókötelezettség alá.

 

 

Ezzel áll összhangban az a módosítás, hogy a családi kedvezmény is csak akkor érvényesíthető, ha a magánszemélyt ugyanolyan vagy hasonló kedvezmény ugyanarra az időszakra más külföldi államban nem illeti meg, és összes jövedelmének legalább 75 százaléka Magyarországon esik adókötelezettség alá.

 

Az Szja tv. családi kedvezményre vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazását írja elő az

Szja tv.

 

 „a bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély (jogosult, eltartott) esetében is azzal, hogy

a) kedvezményezett eltartottként az a magánszemély (gyermek) vehető figyelembe, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény megfelelő alkalmazásával a kedvezményt érvényesítő magánszemély családi pótlékra való jogosultsága megállapítható lenne;

b) eltartottként az a magánszemély (gyermek) vehető figyelembe, akit a családok támogatásáról szóló törvény megfelelő alkalmazásával más magánszemély (gyermek) után járó családi pótlék megállapításánál figyelembe lehetne venni”.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal