Figyelem! Amit PTGREGNAPLO-ról tudni kell….

Figyelem felhívás a Pénztárgép regisztrációs napló PTGNAPLO adatszolgáltatás teljesítése érdekében.

 

Jogszabályi háttér: a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

 

Általános tudnivalók

A Rendelet 73. § (1) bekezdése alapján a 2013. március 20-át  megelőzően engedélyezett, de a Rendeletben foglalt előírásoknak  meg nem felelő, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek tekintetében az adózónak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettsége van,. Az adatszolgáltatási kötelezettsége a 2013.július 1. és a pénztárgép használatból történő kivonása (legkésőbb 2013. december 31.) között az elektronikus naplók, valamint az elektronikus naplók adattartalmának Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére elektronikus úton történő megküldésére vonatkozik, melyet havonta a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, első alkalommal 2013. augusztus 10-ig kell teljesíteni.

Továbbá fel kell hívnia a figyelmet, az üzemeltetőnek hogy első alkalommal visszamenőlegesen nem, kizárólag a július hónap, mint első tárgyhónap tekintetében van adatszolgáltatási kötelezettsége.

A pénztárgép üzemeltetője a PTGNAPLO adatlappal –elektronikus úton – juttatja el a NAV részére az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek elektronikusnapló állományát, valamint annak adatait a NAV internetes honlapján 2013. május 31-én közzétett Közlemény alapján (Közlemény az elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez).

Az elektronikus naplóállományok és azok adattartalmának megküldése Az adott pénztárgép tárgyhavi naplóállományait, valamint azok adattartalmát összefoglaló szöveges állományt a PTGREGNAPLÓ kitöltési útmutatójában megtalálható elnevezési szabály szerint kell beküldeni a NAV részére a PTGNAPLO adatlap csatolmányaként.

Felhívom figyelmét, hogy keresse a pénztárgépet szervizelőt a kötelezettség teljesítése érdekében, nehogy későbbiekben a mulasztás elkövetése miatt szankciók keletkezzenek.

 

Köszönettel
Juhász Adószakértő iroda