PTG üzembehelyzési kód útáni de üzembehelyzés előtti adózói adatok változásának kezelése

Tájékoztatás az üzembe helyezési kód kiadása és a pénztárgép üzembe helyezése közti időszakban az adózói adatokban bekövetkezett változások kezeléséről

1. Adózó személyében bekövetkező változás

1/a. Amennyiben az üzembe helyezési kód kiadását követően, de még a pénztárgép üzembe helyezését megelőzően megváltozik az üzemeltető törzsszáma (adószám első 8 számjegye), pl. átalakulás miatt, abban az esetben az üzemeltetőnek új üzembe helyezési kódot kell igényelnie a PTGREG adatlapon, tekintettel arra, hogy a pénztárgép üzembe helyezését minden esetben az aktuális/érvényes törzsszámnak megfelelő üzembe helyezési kóddal kell elvégezni, vagyis a régi adószámra kiadott üzembe helyezési kód már nem használható fel.

1/b. Amennyiben  a pénztárgép üzemeltetőjének személyében változás következik be, az adóügyi ellenőrző egységet cserélni kell. Az üzemeltető törzsszámának megváltozása az üzemeltető személyében bekövetkezett változásnak minősül, így ha az online pénztárgép a régi kóddal kerül megszemélyesítésre, az adóügyi ellenőrző egységet már csak cserélni lehet.

Az adóügyi ellenőrző egység cseréjéhez az üzemeltetőnek új – támogatási tartalommal nem rendelkező – üzembe helyezési kódot kell igényelnie a PTGREG adatlapon.

2. Adózó egyéb adataiban bekövetkező változás

2.1. Amennyiben az üzembe helyezési kód kiadását követően, de még az online pénztárgép üzembe helyezését megelőzően megváltozik az üzemeltető székhelye, elnevezése, adószáma (ide nem értve a törzsszám megváltozását, mert ebben az esetben az előző pontban foglaltak irányadóak), a kiadott üzembe helyezési kód felhasználható, tekintettel arra, hogy a pénztárgép üzembe helyezésekor minden esetben az állami adóhatóság nyilvántartásában szereplő aktuális adózói adatok kerülnek átadásra/feltöltésre.

Az üzemeltetőnek ugyanakkor lehetősége van arra is, hogy a pénztárgép üzembe helyezését megelőzően új – támogatási tartalommal nem rendelkező – üzembe helyezési kódot igényeljen már a helyes adatokkal, és a pénztárgép üzembe helyezése során azt használja fel.

2.2. Amennyiben az üzembe helyezési kód kiadását követően, de még az online pénztárgép üzembe helyezését megelőzően megváltozik a pénztárgép üzemeltetési helye (üzlet neve és címe, üzlet rövid neve), akkor az adatok módosítását a PTGREG adatlap MOD lapjának kitöltésével kell kérni.

2.3 Az üzembe helyezést követően pedig a PTGTAXUZ adatlapon lesz lehetősége az üzemeltetőnek a 2.2. pontban említett adatainak módosítását kérni. A PTGTAXUZ adatlap megfelelő verzióváltásáról a honlapon keresztül tájékozódhat.