KIVA kilépés miatti taóelőleg mérséklés, helyiadóelőleg mérséklés

Tisztelt Ügyfelünk!

 

2013. december 31-én kilépett a KIVA hatálya alól és visszakerült a Társasági adó hatálya, továbbiakban a taó hatálya alá.

Ez feladatot ró Önre. Mégpedig meg kell állapítani a társasági adóelőleg fizetést, melyre valószínű, hogy a 1443tao bevallás fog szolgálni.

E Bevallás benyújtásának határideje. Az egyszerűsített vállalkozói adó (a továbbiakban: eva), vagy kisvállalati adó (továbbiakban: kiva) alanyiság megszűnését követően az adózóknak 60 napon belül van, ami nekünk azt jelenti, hogy 2014.02.28-ig be kell adni.

A kiva-alanya a 2013. december 31-ét –a megszűnését követő 60 napon belül köteles az esedékességi időre eső összeg feltüntetésével a kiva-alanyisága megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társasági adóelőleget bevallani és egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni.

A háromhavonta esedékes társasági adóelőleg összege a kiva-alanyisága megszűnésének adóévében (2013.) elszámolt összes bevételnek a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegének 1 százaléka.

Azaz az előleg összege

2014.03.10

2014.06.10

2014.09.10

2014.12.10

2015.03.10

2015.06.10 én a megelőző évi árbevétel 1 %-a például évi 20.000.000-ft árbevétel esetében negyedév utolsó hónap 10 napján 200.000-ft.

Ezt az előleget minden negyedévben a fentiek szerint be kell fizetni, azaz 6×200.000-ft-ot mind addig, amíg a 2014-2015 évi taó bevallás nem megy be és nem törli, le azt. Ez csak példa, azaz mindenkinek a 2013 évi bevétel 1 % az előleg összege negyedévente a fizetendő adóelőleg.

Az előleget esedékesség előtt törölni lehet, ha a tárgyévi várható adó összege a taó tekintetében nem éri el a fentiek szerint példával illusztrált előlegfizetés szerinti kötelezettség összegét.

A kérelmet az esedékesség előtt 30 nappal be kell nyújtani, esetünkben legkésőbb 2014.02.09-ig, a kérelemben alá kell támasztani a várható adóalapot, annak okát, indokát és a mérsékelni kért adóelőleg, adóelőlegek összegét.

A kérelmet lehet esedékességenként, vagy egyben is előterjeszteni, de a helytelenül mérsékelt adóelőleg után az art.172 § (13) szerint 20 % mulasztási bírságot kell fizetni, a melynek alapja az előző időszak adati alapján előírt, bevallott adóelőleg és a mérsékelt adóelőleg különbözete.

A kérelem illetékköteles melynek mértéke kérelmenként 3.000-ft.

A tavalyi bevallás (1343tao) az előleg mérsékléshez szükséges benyújtási határidőig nem jelent meg, még a tájékoztatás keletkezés idejében sincs, ezért a teljes körű tájékoztatás, és figyelem felhívás, emiatt tartottam indokoltnak az Ön figyelmeztetését.

Kérem, fentiek alapján gondosan szíveskedjenek eljárni. Tájékoztatom, hogy az előlegfizetés, a bevallás, a mérséklés ügyében a felelősség Önt terheli.

Irodánk a mérséklést, csak a 2014 évben szerződött partnernek készíti el, azt is csak külön megbízás esetében, ahol a mérsékelt adó összegének ismerete, illetve annak határidőben való benyújtása csak az Ön megbízását követő 3 munkanapon belül tud elkészülni. Az előleg bevallást a törvényi kötelezettség alapján természetesen teljesítjük, de a mérséklésért felelősséget csak a megbízása birtokában vállalunk, ha ez elmarad, attól elzárkózunk.

Engedje meg hogy, a 2014.03.15-ei iparűzési adóelőlegre is felhívjam a figyelmét melynek összege a 2012 évi végleges adó fele, amely szintén a mérséklés tekintetében a taóval hasonló mérséklési eljárást igényel, melynek benyújtási határideje 2014.02.14. mint legkésőbbi időpont.

 

Maradok Tisztelettel:

Juhász Tibor
Juhász Adószakértő Iroda