Várható módosítások az időszakos elszámolású ügyletek új teljesítési időpontja kapcsán

untitledT/168. számú törvényjavaslat

2014. június 4-én benyújtásra került a Parlament elé a T/168. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról, melynek 6. § értelmében többek között módosulna az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek (Áfa tv.) az időszaki elszámolások teljesítési időpontjára vonatkozó 58. § (1) bekezdése.

 Az országgyűlés 06.23-án tárgyalja kérdést.

 A jelenlegi, még hatályban lévő szabályozás értelmében 2014. július 1-jétől az időszakos elszámolás alá eső ügyletek teljesítési időpontjának főszabályként – a korábbi fizetési esedékesség helyett – az elszámolási időszak utolsó napja számítana. A 2013. évi CC. törvény által elfogadott új szabályozást olyan, 2014. június 30. után kezdődő elszámolási időszakra kellene először alkalmazni, amelynél a fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő időpont. A tervezett módosítás értelmében ugyanakkor az új teljesítési időpont szabályok csak olyan 2014. december 31-ét követően kezdődő elszámolási időszak esetén válnának először alkalmazhatóvá, amely tekintetében a fizetés esedékessége 2014. december 31-ét követő időpont. Amennyiben a Javaslat vonatkozó rendelkezése elfogadásra kerül, a határozott idejű elszámolásokra vonatkozó módosítás határideje 2014. július 1-jéről 2015. január 1-jére tolódik, de további tartalmi módosítási javaslatok is várhatóak. Mindezekre tekintettel érdemes a szerződésmódosítási- és adótervezési kérdésekkel megvárni a várhatóan ősszel megjelenő új adócsomagot. A Javaslat elfogadásával az érintett adózók számára megfelelő idő állna rendelkezésre a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatára, a számlázási rendszerek átállításához, illetve az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzéséhez.

Forrás KVK