Fontos ismeretek a reklámadóról

A reklámadóról Fontos ismeretek, mindenkit érinthet a kérdés

 

ra2

2014.08.15-én lép hatályba a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (Ratv.) A reklámadó szempontjából a gazdasági szereplőket négy csoportra oszthatjuk tartalom értelmezése alapján.

 • a reklámot közlők (médiaszolgáltatók, nyomtatott reklámot közlők, szabadtéri reklámhordozót működtetők, interneten oldalon reklámozók)
 • bármely járművön, ingatlanon, nyomtatott anyagon elhelyezők
 • saját célú reklám
 • reklám közzétételének megrendelője A csoportosítás alapján sajnos arra a következtetésre kell jutni, hogy mindenkit érinthet a kérdés a negyedik csoportot a reklám közzétételének megrendelőjét érinti.

Adóköteles a reklám közzétételének megrendelése, kivéve, ha az első két csoport valamelyike

 • a reklám közzétételének ellenértékéről szóló számlán vagy számviteli bizonylaton vagy más okiraton (így különösen a reklám közzétételére vonatkozó szerződésben) nyilatkozik arról, hogy az adókötelezettség őt terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz
 • vagy nyilatkozik arról a tényről, hogy az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli
 • ha a reklám-közzététel havi összesített ellenértéke a 2,5 millió forintot meghaladja Ha a reklám közzétételének megrendelője nem rendelkezik a fenti nyilatkozattal, és az adott hónapban kézhez vett számlán (számviteli bizonylaton) szereplő ellenérték a 2,5 millió forintot meghaladta, akkor a feletti rész (adóalap) után 20 % mértékű reklámadót kell fizetni. Az adókötelezettséghez bevallás is tartozik, a bevallást az adott hónapot követő hó 20-ig a 1494-es bevalláson kell teljesíteni, és eddig az időpontig az adót meg is kell fizetni (először 2014.09.20-a a 2014.08.15-től figyelembe vett számlák alapján). A bevallást csak azokra a hónapokról kell megküldeni, amely hónapban adókötelezettség keletkezik. A bevallás havi bevallás, a bevallás kódja “5”. Ezt adózói kört éves összesítő és adóelőleg bevallás nem terheli. Az 1-3 csoporthoz tartozó adóalanyokra vonatkozó előírások. Tekintettel arra, hogy ügyfeleinket ezen adókötelezettségek valószínű, hogy nem érintik, úgy csak röviden foglalkozunk a témával. Az adó alapja
 • az 1 és 2 pont esetében a nettó árbevétel, adóköteles bevétel
 • a 3 pont esetében a reklám közzétételével kapcsolatban felmerült közvetlen költség Az adó mértéke az adóalap:
 • az adóalap 0,5 milliárd forintot meg nem haladó része után 0%
 • az adóalap 0,5 milliárd forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%
 • az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 10%
 • az adóalap 10 milliárd forintot meghaladó, de 15 milliárd forintot meg nem haladó része után 20%
 • az adóalap 15 milliárd forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 30%
 • az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 40% A 2014. évi adóelőleg Ha az adózó 2013. évben már működött, akkor a 2013. évi adatok alapján számított adóalap 2014.08.15-től 2014.12.31-ig számított arányos része után fizetett összeg. Bevallása a 1494 bevallásban történik 2014.08.20-ig, befizetni két részletben, 2014.08.20-ig és 2014.11.20-ig kell. A 2014. évi feltöltési kötelezettség Az adóelőleget a várható adó összegére 2014.12.20-ig kell kiegészíteni (befizetni). Bevallása a 1494 bevallásban történik. A 2014. évi végleges adó Bevallása szintén a 1494 számú bevallásban történik 2015. 05.31-ig. Az adókülönbözetet is eddig a napig kell rendezni. A 2015. évi adóelőleg A 2014. évi végleges adó figyelembe vételével 2015.07.20-ig és 2014.10.20-ig két egyenlő részletben kell megfizetni. Bevallására szintén a 1494 bevallás szolgál.

[warning]Befizetés: NAV Reklámadó bevételi számla 10032000-01079081 számlára történik.[/warning]

A reklám adó és a taó kapcsolata.

 A taó törvény 3. számú melléklet A, rész a következő 16 ponttal egészült ki, a 8. § (1) d, pontja alkalmazásában  a reklámadóról szóló törvény szerinti reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség (így különösen a reklám közzétevőjének vagy a reklám közzétételében közreműködőnek járó ellenérték), de legalább a reklám közzétételének szokásos piaci értéke, ha az adóalany nem rendelkezik a reklámadó alanyának olyan nyilatkozatával, miszerint a reklám közzétételével összefüggésben felmerült reklámadó kötelezettségét teljesíti vagy reklámadó-kötelezettség teljesítésre nem kötelezett.

[important]Következésképen a ha nem kapunk nyilatkozatot akkor akár a 2.500.000-alatt levő reklámok tekintetében az adóalap növelés miatt további 10 %-os adófizetéssel számolhatunk.[/important]

Forrás: Könyvelői Praktikum. Könyv-Vitel szaklap