Tájékoztató az élelmiszerlánc felügyeleti díjról

Bővebb információ:  http://www.nebih.gov.hu/

 

Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról sikerült összegyűjteni.

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása alapján az élelmiszerlánc meghatározott szereplői élelmiszerlánc felügyeleti díj fizetésére kötelesek.

 

Kire vonatkozik a felügyeleti díjfizetési kötelezettség

Azon személyek vagy vállalkozások, akik az élelmiszerlánc felügyelet hatálya alá tartozó tevékenységet végeznek, díjat kötelesek fizetni. A részletes tevékenység listát a melléklet táblázatban találja a tevékenység TEÁOR kódjával és megjegyzésként azzal, hogy az egyes esetekben mely termékekhez kötődő tevékenységekhez kapcsolódik felügyeleti díj kötelezettség.

 

Felügyeleti díjat köteles fizetni azon természetes személy és gazdálkodó szervezet, amely:

 • az élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatokat forgalomba hozza,
 • élelmiszer-, takarmány-termelési célból termesztett növényt, vetőmagot, növényi terméket, meghatározott szaporító és ültetési anyagot forgalomba hozza,
 • élelmiszer-vállalkozás (nyereségérdekelt vagy nonprofit, köz- vagy magánvállalkozás, amely az élelmiszerek termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával összefüggő tevékenységet folytat),
 • nyilvántartott vagy engedélyezett takarmány-vállalkozás,
 • állatgyógyászati készítményt, állatgyógyászati terméket előállít vagy forgalomba hoz,
 • engedélyköteles terméket, illetve „EK” műtrágyát előállít vagy forgalomba hoz,
 • állati eredetű melléktermék kezelését, felhasználását, további feldolgozását, szállítását végző vagy az  ezekből származó terméket forgalomba hozó,
 • élő állat szállítását végzi; továbbá élőállat szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző helyet, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt, állatrakodót, gyűjtőállomást, kereskedői telepet, etető-itató állomást, pihentető állomást, állatvásárt üzemeltető,
 • szaporítóanyag előállítást és tárolást végző,
 • nyilvántartott vagy engedélyezett laboratóriumot üzemeltető,
 • az állatok jelölésére szolgáló eszközt forgalomba hozó.

 A kapcsolótó TEÁOR számok jegyzékét innen letöltheti!

 

Felügyeleti díj mértéke

A díj mértéke jellemzően az érintett tevékenységből származó előző évi nettó árbevétel, illetve magánszemély esetén a jövedelem 0,1%-a. A díjalapból levonható a jövedéki adó, illetve a népegészségügyi termékadó összege kizárólag annál a vállalkozásnál, amely azokat befizette. A nettó árbevétel, illetve a jövedelem meghatározásnál a NAV felé benyújtott társasági adó, eva, illetve magánszemélyeknél SZJA bevallás adataiból lehet kiindulni; de a felügyeleti díj alapja, ennél kevesebb, amennyiben a bevallásra kötelezett az élelmiszerlánc felügyelet hatálya alá nem tartozó tevékenységet is végez.  

Egyszerűsített bevallás és százalékos díj helyetti átalánydíj vonatkozik a kizárólag végső fogyasztó számára értékesítő mikro-vállalkozásokra, amelyek évi húszezer forint összegű felügyeleti díjat kötelesek fizetni. továbbá kisvállalkozásokra is, melyek évi hétszázezer forint díj mellett az egyszerűsített bevallást választhatják.

Mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól az SZJA törvényben meghatározott mezőgazdasági kistermelők, vagyis azok az őstermelők, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg.

 Az élelmiszert kizárólag a végső fogyasztó számára értékesítők átalánydíjat fizethetnek (ilyenek jellemzően pl. a boltok): mikro vállalkozás és kistermelő évi húszezer forint átalányt fizethet, kisvállalkozások évi hétszázezer forintot (esetükben választható az előző évi árbevétel alapján történő fizetés is).

 Mikro vállalkozás az a vállalkozás, melynek összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Kisvállalkozás az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 A mezőgazdasági kistermelő mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. Mezőgazdasági kistermelő az olyan mezőgazdasági őstermelő, akinek a mezőgazdasági tevékenységből megszerzett adóévi bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg.

 A bevallási kötelezettséget az érintetteknek május 31-ig kell teljesíteni az éves felügyeleti díjat pedig két részletben, egyenlő összegben, kell megfizetni július 31-ig, illetve január 31-éig. A felügyeleti díjat először 2012. július 31-ig kell befizetni.

 

Minden bevétel felügyeletidíj köteles?

 A díj alapja nem a teljes tevékenységből származó, hanem kizárólag az élelmiszerlánc felügyelet hatálya alá tartozó tevékenységekből származó árbevétel, illetve  jövedelem.

Eszerint például egy vegyesbolt üzemeltetésénél az élelmiszerforgalmazásból származó jövedelem után felügyeleti díjat kell fizetni, a tisztítószerek forgalmazása viszont nem díjköteles.

 

Ki fogja ellenőrizni?

 A felügyeleti díj bevallását és befizetést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fogja ellenőrizni, egyes adatok azonban egyeztetésre kerülnek a NAV-val.

 A mellékletben találhatóak azok a Teáor számok, akiknek az ilyen tevékenységükből származó bevételük után élelmiszerlánc felügyeleti díj fizetésére kötelezettek. 

 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának lépései

 A felügyeleti díj bevallást az alábbi lépéseken keresztül lehet megtenni. Javasoljuk, hogy az alábbi tájékoztatást a bevallás megkezdése előtt olvassa végig, mert a felkészüléssel jelentősen lerövidítheti és megkönnyítheti a bevallás folyamatát.

Ügyfélszolgálatuk is mindenben áll szíves rendelkezésére (telefon: 06-1-336-9024, fax: 06-1-336-92-30,              e-mail: felugyeletidij@nebih.gov.hu, Levelezési cím: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – 1525 Budapest, Pf. 121.).

 

1. Abevallást önállóan vagy meghatalmazott útján, ügyfélkapus azonosítást követően, kizárólag elektronikus úton lehet megtenni. Az ügyfélkapu működésével és a regisztrációval kapcsolatos információkat a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/  címen találja meg.

 2. Abevallás megkezdése előtt célszerű előkészíteni az érintettek (meghatalmazó, meghatalmazott) azonosításához szükséges azonosítókat (MVH regisztrációs szám, Partner azonosító, adóazonosító jel,adószám, lakcímkártya stb.)

 3. Abevallást a NÉBIH honlap főoldalán található E-ügyintézés menüpontban az ügyfélkapu bejelentkezéssel kell kezdeni. Az ügyfélkapun történő sikeres belépést követően automatikusan visszatér a honlapunkra.

 4. Következő lépésként ellenőriznie kell, hogy a belépett felhasználó szerepel-e a Keresés NÉBIH és az MVH közös ügyfélnyilvántartásában. Ehhez meg kell adni vagy az MVH regisztrációs számát, vagy a Partner azonosítóját, amennyiben ismeri azokat; vagy a természetes azonosítóit (születési hely, születési idő, anyja neve). A megadott adatok alapján a rendszer megpróbálja beazonosítani. A sikeres azonosítást követően automatikusan továbblép az E-ügyintézés oldalra. Ellenkező esetben további adatok megadására lesz szüksége a regisztrációhoz, és továbblépni csak a regisztráció után tud.

 5. Az E-ügyintézés oldalon több menüpont közül választhat. Itt van lehetőség a felügyeleti díj bevallásához szükséges meghatalmazás (természetes személy vagy cég részéről egyaránt) elkészítésére (6. menüpont), bevallás benyújtására meghatalmazottként (7. menüpont), vagy bevallás benyújtására saját jogon (8. menüpont).

 6. Ha a bevallást nem maga az ügyfél végzi, meghatalmazást kell készíteni annak részére, aki a nevében ezt megteszi. A meghatalmazás elkészítése során szükséges a meghatalmazó pontos azonosítása is. Ehhez ellenőrizni kell, hogy a meghatalmazó szerepel-e a NÉBIH és az MVH közös ügyfélnyilvántartásában. Ehhez meg kell adni vagy az MVH regisztrációs számát, vagy a Partner azonosítóját, amennyiben ismeri azokat; vagy Magánszemély esetén a természetes azonosítókat (születési hely, születési idő, anyja neve), Cég esetén annak adószámát.

A megadott adatok alapján a rendszer megpróbálja beazonosítani a meghatalmazót. Ha ez nem sikerül, akkor lehetőség van az adatok rögzítésére.

 7. Az elkészült meghatalmazást a kinyomtatást és hitelesítést követően postai úton kell eljuttatni a következő címre: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – 1525 Budapest, Pf. 121.  A meghatalmazás elkészülte után, lehetőség van a bevallási folyamat azonnali megkezdésére is, de azt a 7. menüpontban később is bármikor megteheti a meghatalmazott (a korábban felvitt adatait a rendszer megőrzi).

 8.  A kitöltést a bevallási felületen, a blokkonként felül elhelyezett részletes útmutató (súgó) segíti. A bevalláshoz célszerű előkészítenie az előző évi árbevételét vagy jövedelmét tartalmazó nyilvántartásait. A végzett tevékenységei besorolásához a mellékletben talál segítséget. A kitöltés menet közben megszakítható, ilyenkor a begépelt adatok köztes mentésére lehetőség van. Egy megkezdett bevallás a bevallási időszakban bármikor újra megnyitható, módosítható. Az elkészült bevallás benyújtására külön gomb szolgál.

 9. Abenyújtott bevallás beérkezéséről a rendszer 24 órán belül elektronikus levélben visszaigazolást küld, amiben további hasznos információkat is talál.

 10.  A sikeres bevallást követően a megállapított felügyeleti díj első részletét a

NÉBIH 10032000-00289782-30006016 számú elkülönített számlájára

július 31-ig be kell fizetnie.

 

Kérek minden Tisztelt Ügyfelet, hogy a bejelentkezés és bevallás ügyében szíveskedjen eljárni.

 

Köszönettel

Juhász Tibor