Őstermelői igazolvány csere

ost1A Földművelésügyi Minisztérium 2012. évi egyszerűsítési eljárással bevezette a 3 évre szóló őstermelői igazolvány kiváltásának lehetőségét. Ezzel az igazolványok kiadásának rendjében szükséges volt korlátozni az okmányok hatályát.

Felhívjuk figyelmüket, hogy azoknak az őstermelőknek, akik 2009. január 1-jét követően, de 2012. december 31-ig váltottak ki őstermelői igazolványt – tehát még régi típusú, zöld színű okmánnyal rendelkeznek -, azt 2014. december 31-ig új típusú, barna színű igazolványra kell cserélniük, mert a zöld színű igazolványok 2014. december 31-ig hatályosak.

Az igazolvány hatályának megszűnésével ezek a gazdák elveszíthetik őstermelői státuszukat, hiszen az adó- és társadalombiztosítási szabályok alapján az minősül mezőgazdasági őstermelőnek, aki érvényes és hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.

Kérjük mindazokat az őstermelőket, akik még nem éltek az igazolványcserével, hogy a tevékenységük szabályszerű végzése érdekében mielőbb, de legkésőbb 2014. december 31-ig jelentkezzenek falugazdászuknál az új őstermelői okmányok kiváltása érdekében.

2014. január 1-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) végzi a mezőgazdasági őstermelői igazolványok kiadását, érvényesítését, cseréjét. A falugazdász irodák címe és a falugazdászok elérhetősége a NAK honlapján (www.nak.hu) megtalálható.

Az új igazolvány kiállításával kapcsolatos eljárás a Kamara tagjai számára ingyenes.