Minimálbér megállapítása – 2015. – kormány rendelet

mb2A Kormány 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

  2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén

2015. január 1-jétől:

havibér alkalmazása esetén 105 000 forint,

hetibér alkalmazása esetén 24 160 forint,

napibér alkalmazása esetén 4830 forint,

órabér alkalmazása esetén 604 forint.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén

2015. január 1-jétől:

havibér alkalmazása esetén 122 000 forint,

hetibér alkalmazása esetén 28 080 forint,

napibér alkalmazása esetén 5 620 forint,

órabér alkalmazása esetén 702 forint.

 

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2015. január 1-jétől 105 000 forint,

b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2015. január 1-jétől 122 000 forint.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál

a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdése], arányosan csökkentett mértékben,

b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.

(5) Részmunkaidő esetén

a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,

b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

 (2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2015. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában

  1. a) munkáltatón a költségvetési szervet,

  2. b) munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,

  3. c) alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.

(4) Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet.

 

mb3