EFOT szabályok változásai

Az egyszerűsített foglalkoztatás napi kifizetés szabályainak változása. 

 

2015-ben az egyszerűsített foglalkoztatási bérek számolása kapcsán az alábbiakra kell figyelni:

 

 1. Egyszerűsített foglalkoztatás kizárólagosan órabéres megállapodás legyen (pl: van napibér is, de azt el lehet rontani).
 2. Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2015-ben:
  – minimálbér (604 Ft/óra) 85%-a, azaz 513 Ft/óra, vagy
  – a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (702 Ft/óra) 87%-a, azaz 611 Ft/óra.
  A 2015. évre érvényes minimálbér kormányrendelet tartalmát itt megtekintheti.

  Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék (22 – 06) óra közötti munkaidőre, HA a munkavégzés ideje 22 – 06 óra között meghaladja az 1 órát.Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 30 %-os műszak pótlék ha foglalkoztató működési rendje ezt indokolja, HA a munkavégzés ideje 18 – 06 óra között van.
 3. Az egyszerűsített foglalkoztatottnak, a napi 8 óra feletti munkaidőre, az alapbéren felül 50% “túlóra pótlékot” is kell fizetni. (Kivéve több napos bejelentés, egyenlőtlen beosztás pl: egybefüggő 2 nap bejelentés 1. nap 12 óra , 2. nap 4 óra munka, átlagosan maximum 8 óra)
 4. Boltokban, közértekben, stb…, ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy munkakör, 50%-os vasárnapi pótlékot kell fizetni.
 5. Ahol nem vasárnaphoz köthető a tevékenység vagy a munkakör, a túlórára 50% “túlóra pótlékot” + 50%-os vasárnapi pótlékot is kell fizetni.
 6. Ha pl.: étteremben fizetett ünnepen dolgozik egyszerűsített foglalkoztatott, akkor a fizetett ünnepi órákra 100% pótlék is jár.
 7. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2015-ben: 9 660 Ft/nap/fő.
 8. Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell számolni: – a társasági adó hatálya alá tartozó foglalkoztatók esetében Tao tv. 3. számú melléklet A) 14. pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség keletkezik; – a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak, mint foglalkoztatónak az Szja. tv. 11. számú melléklet IV. 15. pontja alapján vállalkozói szja fizetési kötelezettsége keletkezik.
 9. Kell-e SZJA-t fizetni a munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoztatási bére után, ha a mentes határt meghaladja, mentesített összeg.
 10. Ez a fogalom 2015-ben változott, efot tv 9 § (2) a foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg).

Egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetén az adómentesség felső határa:

HA a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva!a munkában töltött napok száma  X  a minimálbér napi összege (2015-ben 4 830 forint), ha szakképzettséget igénylő munkakörben van, akkor 5.620-ft) Vigyázzunk a foglalkoztatási szabályokra, ki mennyi efot-ost foglalkoztathat, és azt hogyan, illetetve, az efot és az idénymunka megkülönböztetésére.