Kamarai hozzájárulás 2015.

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk a szíves figyelmüket – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításából adódó – kötelező kamarai regisztrációs díj megfizetésére. Az évi 5 ezer Ft hozzájárulási díj fizetésére minden gazdálkodó szervezetet kötelezett.

A 2015. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2015. március 31.

Vidéki székhelyű vállalkozások a MKIK honlapján találhatják meg a számukra szükséges banki kapcsolatot:

http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/a-teruleti-kamarak-honlapja-cime-bankszamlaszama-es-telefonszama-2542

Az utalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni:

  • „Kamarai hozzájárulás” és
  • adószám

 

Nyilvántartásba való bejelentkezési kötelezettsége minden gazdálkodó szervezetnek csak egyszer van, illetve volt azoknak, akik a törvény életbe lépésekor (2012) már léteztek. A bejelentkezés után a gazdálkodó szervezetek rendelkeznek regisztrációs számmal.

Az újonnan alakuló gazdasági társaságok a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét megfizetni. Az építőipari tevékenységet végző vállalkozásoknak külön kamarai bejelentkezésük is van.

A kamarai törvény rendelkezése szerint minden gazdálkodó szervezet, a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

A kamarai tagság továbbra is önkéntes, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. Ennek ellenére a Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) ingyenesen nyújtani. A kis és középvállalkozások e támogatása a gyakorlatban működik, formája lehet e-mailben, telefonon történő és személyes konzultáció.

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

A kamarai hozzájárulási díj megfizetésének elmulasztása fizetése köztartozásnak minősül. A nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése elmaradása esetén az adóhatóság (NAV) behajthatja a díjat, amelynek további végrehajtási költsége is van.

Ezen túlmenően az elmaradás további kellemetlenségeket (akár kizárás) idézhet elő egy esetleges pályázatnál, támogatási igénynél, közbeszerzési eljáráson való indulásnál. Ez egyre gyakoribb, hogy ellenőrzésre is kerül.

Forrás KVK