Családi adókedvezmény – nem kell még az adóazonosító

!!! Először 2017-ben kell a családi adókedveznényhez feltüntetni az adóazonosítójelet. !!!

csalad 5Nem kell aggódniuk a szülőknek, ha a gyermeküknek még nincs adóazonosító jele, hatályba lépett ugyanis az a törvénymódosítás, amely egy évvel elhalasztja az eltartottak adóazonosító jelének kötelező feltüntetését a családi kedvezményt igénylő nyilatkozatokon.

A kormány eredeti szándéka szerint jövőre már nem lehetett volna családi kedvezményt érvényesíteni, sőt az idei kedvezményt sem lehetett volna már bevallani a kedvezményezett vagy az összeg szempontjából figyelembe vehető eltartott adóazonosító jelének feltüntetése nélkül. Ehhez családok ezreinek kellett volna az év hátralévő részében az adóhatóságtól kérelmezniük az adóazonosító jelet. A NAV hivatalból csak a 2005. december 31-e után született állampolgárok számára küldi meg automatikusan az adóazonosító jelet tartalmazó kártyát a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény alapján.

Jó hír, hogy hatályba lépett a személyi jövedelemadóról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény módosítását tartalmazó 2015. évi CXLI. törvény, amely egy évvel elhalasztja az eltartottak adóazonosító jelének kötelező feltüntetését a családi kedvezményt igénylő nyilatkozatokon. Így az érintetteknek nem kell a jel kiváltásáért futkosniuk, mivel a 2015. évi adóbevallásban és a 2016. évre vonatkozó családikedvezmény-nyilatkozatokban továbbra is elegendő a 9 éven felüli eltartottak természetes személyazonosítóit (név, anyja neve, születési dátuma, helye) és a lakcímét feltüntetni.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 84/ZS. paragrafusának 2015. szeptember 8-ától hatályos (5) bekezdése ugyanis a következőképpen szól:

„(5) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénnyel megállapított 29/B. § (2) bekezdését és 48. § (3) bekezdés b) pontjában az eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének közlését előíró rendelkezést a 2017. január 1-jét megelőzően megtett nyilatkozatok esetében úgy kell alkalmazni, hogy az eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét kell feltüntetni.”

Ez azt jelenti, hogy az adóazonosító jelet a családi kedvezmény érvényesítéséhez majd csak a 2016. évről szóló, 2017-ben elkészítendő adóbevallásban, munkáltatói adó-megállapításban, valamint a 2017. évben adott adóelőleg-nyilatkozatokban kell kötelezően alkalmazni.

család4Ráadásul a kedvezményre jogosultak többségének egyáltalán nincs teendője, mert az adózás rendjéről szóló törvénybe iktatott új, 210. paragrafus a következőképpen rendelkezik:

„210. § (1) Az állami adóhatóság a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv adatszolgáltatása alapján 2016. július 1-ig hivatalból megállapítja mindazon magánszemélyek adóazonosító jelét, akik 2016. december 31-ig nem töltik be 25. életévüket és adóazonosító számmal nem rendelkeznek. A magánszemély adóazonosító jeléről annak megállapítását követő 45 napon belül az állami adóhatóság az adózó adatszolgáltatásban megjelölt lakcímére értesítést küld.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri adatszolgáltatást a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv 2016. március 31. napjáig teljesíti, ennek során átadja az állami adóhatóság részére a 2006. január 1. napját megelőzően született, 25. életévüket 2016. december 31-ig be nem töltő állampolgárok családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, valamint lakcímét.

(3) Az állami adóhatóság a magánszemély (1) bekezdés szerint megképzett adóazonosító jeléről 2016. november 30. napjáig hatósági igazolványt állít ki.”

A jogszabály-módosítás később a munkavállalást tervező idősebb diákoknak is könnyítést jelent, hiszen nekik sem kell kérniük a NAV-tól az adóazonosítót, ha még nem töltik be a 25. életévüket. Ez persze azokra igaz, akik majd csak 2016 júliusától szeretnének dolgozni, addig kell ugyanis a NAV-nak automatikusan megállapítania a 25 év alattiak adóazonosítóját. Akik mostanában szeretnének munkát vállalni, és még nincs adóazonosítójuk, azoknak továbbra is igényelniük kell azt.

Mindenképpen egyénileg kell kérni 2016 végéig adóazonosító jelet azon rokkantsági járadékban részesülő magánszemélyek, illetve kedvezményezett eltartottnak nem minősülő, de a kedvezmény összegének megállapításakor számításba vett eltartottak (tanuló, diák) részére is, akik 2016. december 31-éig betöltik a 25. életévüket, ahhoz, hogy 2017-től az érintett családok érvényesíthessék az őket megillető családi kedvezményt.

Ez vonatkozik azokra is, akik a kedvezményt bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosultként, eltartottként kívánják igénybe venni.

 

Forrás Adózóna