Fantázia név a nyugtán

Szabályok, miszerint minek kell az online nyugtán szerepelni. Inkább jelentsük, sem mint kerüljünk konfliktusba.
 fn2Egyre több ellenőrzés van a NAV részéről, ami alapján a nyugtaadási kötelezettség ellenőrzése  arra irányul, hogy a nyugta, ha van az üzletnek a működési engedélyen úgynevezett  fantázia neve szerepel e a nyugtán. Sehol nincs olyan előírás, hogy Fantázia név, vagy bolt, vagy abc, vagy dohánybolt feltüntetése kötelező, ami van ami azonosítja az AP szám, de nem érdemes ezen vitatkozni, ha már egyébként ezért nem szankcionálnak, de akkor érzi mindenki jól magát ha mindenki elégedett ezért mindenkinek felhívom a figyelmét hogy ha van fantázia neve, akkor azt inkább jelentsük be.
Az adatlapon az üzlet rövid neve sorok tördelése a 48/2013 (XI.15) NGM Rendelet 3. számú mellékletének FB) bekezdés 2. pontjában foglaltak szerint került kialakításra, amely meghatározza, hogy a nyugtán az egy sorban kinyomtatható karakterek száma legalább 18 db.

FB) Nyomtató

1. Nyomtatóként olyan eszköz alkalmazható, amely a C) pont 1. alpontjában foglaltak figyelembevételével képes az EA) pont 1. alpontja szerinti bizonylatok kinyomtatására.
2. A kinyomtatott karakterek minimális nagysága kisbetű esetén 3 mm, nagybetű esetén 2,4 mm. Az egy sorban kinyomtatható karakterek száma legalább 18 db. A nyugta minimális szélessége 37 mm, a nyugtanyomtatón kinyomtatott egyszerűsített számla esetén 70 mm.
Az üzlet rövid neve 2 mezőből áll. Mezőnként 18 karaktert lehet szerepeltetni (a szóköz is egy karakternek számít).
A rövid névnél tehát az üzlet nevét (fantázianevét) kell rövidített formában megadni, nem pedig az adózó/üzemeltető nevét.
Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozás neve, adószáma, székhely címe a NAV törzsnyilvántartásában szereplő adatok alapján – nem a PTGREG jelű adatlap főlapjáról – kerülnek feltüntetésre a nyugta, illetve egyszerűsített számla fejlécében.
A (C) blokkban az AEE/Adómemória száma oszlopban a) kell feltüntetni a lecserélni tervezett pénztárgép(ek) AP számát, illetőleg a lecserélni tervezett adóügyi ellenőrző egységben rögzített AP számot.
Kitöltési útmutató PTGREG 6. oldal

9. melléklet a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelethez

A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható bizonylatok adattartalma és a bizonylatok mintája
A, A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható nyugta bizonylat mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek (Áfa tv. 173. §) és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:
Nyugta kerekítéssel (fizetés forinttal)
173. § [1]  (1) A nyugta kötelező adattartalma a következő:
  • a) a nyugta kibocsátásának kelte;
  • b) a nyugta sorszáma, amely a nyugtát kétséget kizáróan azonosítja;
  • c) a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint neve és címe;
  • d) a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke.
(2) Abban az esetben, ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adattartalom helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető.

EZ LEHET RAJTA EBBEN A SORRENDBEN:

 

ptminta

 

B) A pénztárgép nyomtató egysége által kinyomtatható egyszerűsített számla bizonylat mintája az alábbi, melyen a kötelező tartalmi elemek [Áfa tv. 176. § (2) bekezdése] és a nem kötelező tartalmi elemek egymáshoz való viszonya a következő azzal, hogy a mintán szereplő adatok sorrendje kötelező:
(2) [2] A számla egyszerűsített adattartalma azt jelenti, hogy
a) az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában említett esetben a 169. §-ban felsorolt adatok közül az i) pontban megjelölt helyett az ellenérték adót is tartalmazó összege, valamint a j) pontban megjelölt helyett az alkalmazott adómértéknek megfelelő, a 83. § szerint meghatározott százalékérték feltüntetése kötelező azzal, hogy egyúttal a k) pontban megjelölt adat nem tüntethető fel;
b) [3] az (1) bekezdés c) pontjában említett esetben a 169. §-ban felsorolt adatok közül csak az a)-g) és n) pontban megjelöltek kitöltése, továbbá az i) pontban megjelölt helyett az ellenérték pénzben kifejezett összegének feltüntetése kötelező.
(3) Az egyszerűsített adattartalmú számlára a számla adattartalmára vonatkozó egyéb rendelkezéseket e §-sal összhangban kell alkalmazni.
Juhász Adószakértő Iroda

 


[1] Megállapította: 2013. évi CC. törvény 98. §. Hatályos: 2014. I. 1-től.
[2] Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 139. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
[3] Módosította: 2013. évi CC. törvény 108. § i).