Minimálbér és garantált bérminimum – 2016.

A Kormány 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A  Kormány  a  munka  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  153.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §  A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. §  (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 111 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 25 550 forint, napibér  alkalmazása  esetén  5110  forint,  órabér  alkalmazása  esetén 639 forint.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 129 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 29 690 forint, napibér alkalmazása esetén 5940 forint, órabér alkalmazása esetén 742 forint.

(3)     Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos, és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

  • a)  (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2016. január 1-jétől 111 000 forint,
  • b)  (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2016. január 1-jétől 129 000 forint.

(4)     Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi nyolc óránál

  • a)  hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdése], arányosan csökkentett mértékben,
  • b)  rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni.

(5)     Részmunkaidő esetén

  • a)  az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve,
  • b)  az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével

kell figyelembe venni.

 

3. §    (1)  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2)   E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2016. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

(3)     E rendelet alkalmazásában

  • a)   munkáltatón a költségvetési szervet,
  • b)   munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,
  • c)   alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
  • is érteni kell.

(4)     Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök