Foglalkoztatotti bejelentés változás 2016. január 01-től

Nagyon fontos változás 2016.01.01-től a foglalkoztatottak bejelentési kötelezettsége tekintetében! Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 16.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép: “(4) A  munkáltató és a  kifizető [ideértve a  kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. …

Olvass tovább

Számla utólagos módosítása

Az adóalapjának utólagos csökkentése miatti bizonylat kiállítási, elszámolási, bevallási szabályok az áfa 77-78 § 153/B-153/C § alapján. Általánosan kijelenthető, hogy utólagos módosítás az, ami nem az adó megállapítási időszakban keletkezik. Azaz ami havi bevallási gyakoriságú adóalany esetében a hónapon belül van eredeti és módosító számla, ott a módosító számla áfa hatása az eredeti számla elszámolásával …

Olvass tovább

Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől

[23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 11/A. §-a]     Dokumentum letöltése PDF formátumban    A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” …

Olvass tovább

Családi adókedvezmény – nem kell még az adóazonosító

!!! Először 2017-ben kell a családi adókedveznényhez feltüntetni az adóazonosítójelet. !!! Nem kell aggódniuk a szülőknek, ha a gyermeküknek még nincs adóazonosító jele, hatályba lépett ugyanis az a törvénymódosítás, amely egy évvel elhalasztja az eltartottak adóazonosító jelének kötelező feltüntetését a családi kedvezményt igénylő nyilatkozatokon. A kormány eredeti szándéka szerint jövőre már nem lehetett volna családi …

Olvass tovább

A számviteli törvény 2016 évi változásai – összefoglaló

Elfogadásra került a 2016 évi számviteli törvény. A módosítás célja az éves pénzügyi kimutatások és az egyéb beszámolók egész unióra kiterjedő összehasonlíthatóságának és a beszámolók megbízhatóságával kapcsolatos bizalom fokozott mértékű, következetes és konkrét adatközlés révén történő növelésének elősegítése. Fontos emellett a kisebb méretű cégek adminisztratív terheinek csökkentése. A lényegesebb változások a következők: 1. Változnak az …

Olvass tovább

Vasárnapi munkavégzés pótléka a kiskereskedelmben

A kiskereskedelemben tilos a vasárnapi munkavégzés 2015.03.15-től, eltekintve a kivételektől. Ezeknek a kivételeknek, a foglalkoztatás szabályainak értelmezése nagyon nem egységes, hiányzik még hozzá a beígért végrehajtási szabály is, de ettől függetlenül március 27-étől ismét módosult a munka törvénykönyve, változtak a vasárnapi munkavégzés és pótlék szabályai. Vasárnapra rendes munkaidő a rendeltetése folytán e napon is működő …

Olvass tovább

Az egyszerűsített foglalkoztatás korlátai

  Kérdések feleletek a legfontosabb tudnivalókról!   Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait az elmúlt 5 évben megismerhettük. Nagyon sok hangsúly fektettünk a bejelentés, a törlés, a napi bérezés, annak szja kötelezettsége témakörére, csak úgy mint az MT-től eltérő szabályok megismerésére, és az igazolások kiadásárára. A bejelentési szabályokban és a törlési szabályokban ugyan nincs változás, de a …

Olvass tovább

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az EKÁER működéséről

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet – az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről   Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Általános rendelkezések  …

Olvass tovább

Kamarai hozzájárulás 2015.

Tisztelt Ügyfeleink! Felhívjuk a szíves figyelmüket – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításából adódó – kötelező kamarai regisztrációs díj megfizetésére. Az évi 5 ezer Ft hozzájárulási díj fizetésére minden gazdálkodó szervezetet kötelezett. A 2015. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2015. március 31. Vidéki székhelyű vállalkozások a MKIK honlapján találhatják meg a számukra …

Olvass tovább

Új előírás a számlázó programokkal kapcsolatosan

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől változik azoknak a jogszabály által meghatározott követelményeknek a köre, amelyeknek az adózó által használt számlázó program meg kell, hogy feleljen. A korábbiakhoz képest …

Olvass tovább